Imobilul destinat a fi sediul Şcolii Normale de Institutori, instituţie înfiinţată în 1886 şi apoi desfiinţată în 1900.

[arh. Giulio Magni – 1898]

+ Imobilul a adăpostit Seminarul Teologic Central din Bucureşti începând cu 23 aprilie 1901. În fostul amfiteatru a fost amenajat paraclisul seminarului [foto 3].
+ În imobil a funcţionat pentru o scurtă perioadă de timp Institutul Teologic [ian.-oct. 1949], apoi Academia Tehnică Militară [începând cu oct. 1949 şi până în prezent].