Turnul Colței

Hanul și Turnul Colței
Hanul a fost ridicat de către spătarul Mihail Cantacuzino pe locul, la începutul secolului XVIII. Conform Revistei Chirurgia, spăratul, după ce dărâmă biserica din lemn din zonă, o construiește pe cea de piatră (care există și acum). Pe lângă biserică,  a mai construit o „casã pentru hrana sãracilor”, o farmacie, „Turnul Coltei”- zidit între 1714-1715 la poarta de intrare a spitalului si a mãnãstirii, împodobit cu picturi si stucaturi.

sursa: bucuresti-strictsecret.blogspot.com

sursa: bucurestiulnestiut.blogspot.com

Turnul a fost dãramat partial de cutremurul din 1802, fiind refãcut în 1808, dar dãramat definitiv în 1888, precum si Hanul mãnãstirii Coltea. Toate aceste constructii, fãcute de spãtar, erau înconjurate de o împrejmuire din zid si alcãtuiau „Complexul de la Coltea”.

– sursa-http://www.b365.ro/bucure-tiul-disparut-hanurile-de-altadata-ale-boierimii-turnuri-poduri-i-case-falnice_191072.html#sthash.olh16nrB.dpuf%20