Cel mai scump proiect din București va fi finalizat în 2016: Investiția de 415 milioane euro

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, joi, actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici, precum şi actualizarea devizelor generale aferente Studiului de fezabilitate revizuit, pentru Etapa 1 a proiectului „Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul Bucureşti”. Proiectul are valoarea totală de aproape 415 milioane euro.

Statia de epurare Glina

Stația de epurare Glina

Stație de epurare ultramodernă, reducerea poluării și incinerator de nămol. Acestea sunt câteva dintre rezultatele unui proiect de 415 milioane euro. Banii provin în proporție de peste 60% de la Uniunea Europeană. Stația de epurare a apelor uzate de la Glina va fi gata în 2015, urmând ca în 2016 să fie terminate și toate racordurile cu caseta de sub Dâmbovița.

Primăria Capitalei demarează proiectul „Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și canalului colector Dâmbovița (caseta) în București. Proiectul include lucrări de reducere a infiltrațiilor de apă freatică în sistemul de canalizare a Capitalei, lucrări de extindere a stației de epurare a apelor uzate Glina și construcția unui incinerator pentru nămolul rezultat din procesul de epurare a apelor uzate .

De asemenea, în cadrul proiectului va fi realizat și un sistem de descărcare a surplusului de apă din lacurile Titan, Tineretului și Carol și reabilitarea/ înlocuirea rețelei de canalizare din zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului unde s-a constatat un nivel ridicat de infiltrații.

Proiectul va deservi atât municipiul Bucuresti cât si alte 11 localitati din vecinatatea Municipiului Bucuresti incluse in Aglomerarea Bucuresti, respectiv Glina, Popesti-Leordeni, Jilava, Chiajna, Chitila, Mogosoaia, Buftea, Voluntari, Dobroesti si Pantelimon, precum si Aeroportul Henri Coanda din Otopeni.

Proiectul are o valoare totala estimata, pentru faza a II a SEAU Glina, de 414.815.893 euro, inclusiv TVA.

Apa Nova investește în viitorul sistem de integrat de canalizare al Capitalei aproape 40 de milioane de euro. Planul de modernizări presupune pe lângă decolmatarea casetei de sub Dâmboviţa şi investiţii în Staţia de Epurare Glina.

– Sursa-http://www.b365.ro/cel-mai-scump-proiect-din-bucure-ti-va-fi-finalizat-in-2016-investi-ia-de-415-milioane-de-euro_214487.html