Ingineri români în conştiinţa liceenilor bucureşteni

Sub acest titlu se va derula pe parcursul anului şcolar 2010-2011, cu posibilitate de prelungire în anii următori, un proiect școlar ce își propune să pună în lumina prezentului figuri de ingineri români cu realizări tehnice deosebite în trecut și care astăzi patronează prin memoria numelui lor școli tehnice din București.

Unităţile de învățământ în care se derulează proiectul sunt: Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Grup Şcolar de Construcţii „Anghel Saligny”, Grup Şcolar de Construcţii Montaj „Elie Radu”, Colegiul Tehnic de Aeronautica „Henri Coandă”.

          În plină criză a identității naționale și a sistemului de valori personale proiectul își dorește să aducă în fața tinerilor din școlile tehnice, de regulă elevi cu un nivel destul de scăzut de cultură generală, cu lipsă de interes faţă de probleme legate de trecut, personaje care au lăsat amprente deosebite asupra istoriei naționale.

Mediul familial ale elevilor nu este de obicei unul stimulativ. Ei ajung în liceu cu carenţe mari de educaţie, cu lipsă de viziune pentru propria lor carieră şi drum în viaţă, cu o acută lipsă de comunicare a nevoilor şi aspiraţiilor lor, uneori nedesluşite. Nivelul de trai al elevilor şi familiilor lor este scăzut sau cel mult mediu, cu consecinţe în implicarea părinţilor şi elevilor în viaţa şcolii. În acest context, sistemul de valori personale al tinerilor, fie necesită o repoziţionare, fie nu este suficient definit. S-a constatat prin chestionare că modelele de viaţă ale tinerilor sunt preluate mult prea facil din cele prezentate în mass-media contemporană, uneori acestea, în afara farmecului personal şi a popularizării intense, neavând nimic de transmis cu adevărat important generaţiei de azi de elevi.

          Proiectul îşi propune o abordare interdisciplinară – cultură generală – cultură tehnică. Tema proiectului aduce în faţa elevilor personalităţi majore ale culturii tehnice româneşti, figuri de ingineri români care au contribuit atât la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, cât şi la progresul învăţământului. Nume precum Dimitrie Leonida, Nicolae Malaxa, Anghel Saligny, Elie Radu, Edmond Nicolau, Henri Coandă pot deveni, prin viaţa şi activitatea lor, modele pentru tinerii care au început o carieră tehnică. Implicarea elevilor în proiect, aşezarea activităţii lor în linia unei tradiţii culturale naţionale şi locale importante pot dezvolta la tineri sentimentul de apartenenţă faţă de propria lor şcoală, pot dezvolta respect faţă de alte instituţii de învăţământ similare din Capitală, pun în contact tinerii cu valori cu adevărat mari ale ştiinţei şi tehnicii româneşti, trecute sau prezente, le pot oferi perspective pentru transformarea propriei vieţi într-una dedicată studiului şi dezvoltării.

Documentarea necesară atât catedrelor didactice, cât şi elevilor se va realiza în biblioteca şcolilor şi în laboratoarele lor, cu acces la internet, în muzee de profil, pe teren etc. Se vor realiza materiale de prezentare, baze de date pe tema în discuţie, se vor stoca fotografii pentru o potenţială expoziţie, se va ţine permanent legătura între echipele de proiect din liceele implicate, se va realiza la finalul activităţii un site de prezentare.

          Până la data prezentului articol s-a realizat structura site-ului proiectului care poate fi găsit la adresa http://www.wix.com/proiecteducational/ingineri-romani, iar una din scoli și-a prezentat personalitatea care îi patronează liceul – respectiv inginerul Dimitrie Leonida.