Calipedia

 

                 Succesul în concursul luptei pentru existenţă este condiţionat de calităţile fizice, intelectuale şi morale ale individului angajat în această luptă.Insuşirile morale şi intelectuale sunt mai puţin concrete şi mai greu de palpat decât calităţile fizice, a căror apreciere este în funcţie de elemente, cari adresându-se simţului vederii produc o impresie puternică şi imediată.Deaceea frumuseţea fizică sau negaţiunea ei joacă un rol social atât de hotărâtor.Goana după frumuseţe se intensifică fără preget.

                  In lupta pentru perfecţionarea fizicului trebue să se ţină seamă de mai mulţi factori.Frumuseţea este expresia unei funcţionări armonice a întregului nostru organism.Cosmetica are un rol limitat în acest concurs armonic.Ea se ocupă în primul rând de estetica feţii; dar frumuseţea feţei nu este singura condiţie, pentruca cineva să-şi poată aroga atributul frumuseţii integrale.Pentru stabilirea unui perfect echilibru estetic mai intervine mersul graţios şi farmecul, care emană din privire, din surâs sau din timbrul vocii, fără a mai menţiona rolul jucat de reflexele inteligenţii şi de sclipirile spiritului.Frumuseţea statică , lipsită de însufleţirea dinamică a gestului distins şi a scăpărării spirituale, satisface numai aparenţele.Dinamica mişcărilor are repercusiune asupra întregei structuri fizice şi imprimă viaţă şi vioiciune chiar şi sufletului; iar această dinamică este guvernată şi echilibrată de educaţia fizică raţională şi în genere de toate acele operaţiuni, cari tind să facă din individul tânăr o creaţiune cât mai apropiată de idealul frumuseţii fizice al antichităţii.

                   Frumuseţea aceasta nu se poate privi cu indiferenţă.Ea joacă în viaţă un rol primordial; atenţia ce I se dă devine din ce în ce mai mare şi se bazează pe concursul medicinii şi al altor numeroase doctrine, cari îşi dau mâna pentru a faca din om o făptură cât mai desăvârşită.

                   Plecând de la aceste concepţii s-a creiat ştiinţa numită calipedie; termenul este compus din cuvinte greceşti, cari traduse în româneşte ar însemna: creştere frumoasă.Noţiunea de calipedie este însă mai largă decât să se poată traduce prin aceste două cuvinte.