Definiţia violului in "Codul Penal" din vremea domnitorului Constantin Mavrocordat, in anul 1750:

Definiţia violului in „Codul Penal” din vremea domnitorului Constantin Mavrocordat, in anul 1750:

„Cel ce va fi prins cu ştromeleagul învârtoşat primprejurul părţilor fătătoare ale muierii, i se va tăia scârbavnicul mădular spre veşnica lui nefolosire.”