Artritism

 

          Iată un cuvânt despre care foarte adesea se aude vorbindu-se în lumea medicală şi în lumea suferinzilor.Artritismul este o diateză, adică o stare generală rea, ce poate da naştere în cursul vieţii unui om, sau la indivizi aparţinând aceleiaşi familii, la diverse manifestări maladive precum: migrene, obezitate, gută, reumatisme cronice, diabet, astmă, emfisem, arterioscleroze, calviţie, colici şi piatră la rinichi şi ficat, hemoragii la creer, etc.

Cauzele artritismului: Există în medicină până astăzi trei ipoteze care încearcă a explica artritismul.

           1.Teoria lui Bouchard.După acest savant francez, artritismul ar fi urmarea unei „încetiniri în nutriţiune”.Organismul nostru e ca o sobă cu tiraj.Alimentele introduse de noi în organism formeaza combustibilul.Se ştie că dacă tirajul unei sobe nu e bun , atunci arderea lemnelor fiind necomplectă, se depune cenuşă multă în urma ei.Tot astfel organismul nostru atins de artritism în loc să ardă în el complect alimentele şi să elimineze produsele arderii sub formă de uree şi acid carbonic, arde incomplect acele alimente şi în loc de uree şi acid carbonic, se depune în diferite ţesuturi şi organe: acid uric, oxalic, uraţii, oxalaţi, grăsime;dând naştere bolilor enumerate la începutul acestui capitol.

            A II-a ipoteză asupra cauzelor artritismului admite existenţa la artritic, a unei tulburări generale în funcţiunile celulelor.

           În orice organism sănătos celulele din care e format fiecare ţesut sau organ fabrică fermenţi, ce au un rol important în nutriţiune: fermenţi uricolitici distrugători ai acidului uric ( cauza nisipului şi a pietrei în rinichi şi a gutei ); fermenţi glicolici ( distrugători ai glicogenului, zahărului, producător de diabet ); fermenţi peptici, pancreatici, diastazici.Această a II-a teorie admite deci că la artritici ar exista o insuficienţă fermentară.

            A treia teorie, cea mai nouă, este aceea care admite că manifestările artritismului, mai ales cele sub formă de „crize” ( migrene, vărsături, colici, etc. ) îşi au drept cauză determinantă: un „şoc coloidoclasic”, care este cam analog cu „şocul anafilactic”.

            Fiind concepţia cea mai nouă asupra artritismului şi chestiunea interesând pe mai toţi orăşenii, voi încerca să dau despre ea o scurtă expunere, deşi ea nu va putea fi pricepută poate de cei neiniţiaţi mult în medicină.

            Ce înseamnă un „şoc coloidoclasic?”Dar ce înseamnă întâi…„coloide”?Coloidele, contrar „cristaloidelor” , sunt substanţe care puse în apă, deşi sunt dizolvate în ea, nu pot încă trece ca cristaloidele printr-o membrană animală.Colidele nu se volatilizează la căldură, ci se încheagă.Toată materia vie a animalelor este coloidală.Mai toate lichidele, zemurile din ţesuturile noastre sunt soluţii coloidale şi orice soluţie coloidală este formată din grăuncioare extraordinar de mici, ultramicroscopice, într-o continuă mişcare, şi menţinute în echilibru prin diferenţe între  „şarjele” electrice ale moleculelor sau grăuncioarelor lor.Moleculele sau grăuncioarele acestea se grupează în unele ţesuturi şi împrejurări, în agregate formând micelii.Acestea la rândul lor evoluează cu timpul formând „floculate”.

            Aceasta are loc spre bătrâneţe , când încet-încet toate funcţiunile se dezorganizează.La artritici, sub influenţe neînsemnate, au loc precipitări de grăuncioare coloidale ale lichidelor (humorilor) din organism.Se formează  floculate, care irită terminaţiile nervoase ale vaselor producând un dezechilibru al glandelor endocrine, şi ca urmare toate fenomenele artritismului.

           Floculatele precipită în rinichi, ficat, stomac, articulaţii, producând leziunile caracteristice gutei, „pietrei”, şi „nisipului”  din rinichi etc.Crizele de vărsături, migrene, astme, etc., sunt floculări şi precipitări trecătoare.

          Şi în această privinţă ele se aseamănă cu crizele „anafilactice”.

          Tratamentul artritismului: N-am putea spune că avem azi un agent medicamentos care să opriască producerea floculatelor şi precipitatelor.Se recomandă Lithines du dr. Gustin.