Alcoolism

Cuvântul a ajuns acum popular şi la noi.Este o intoxicaţie ( otrăvire ) prin băuturi spirtoase ( îndeosebi: rachiu, ţuică, drojdie şi chiar vin sau bere ).Intoxicaţia acută, adică ceea ce se chiamă o beţie dacă nu se repetă des nu îmbolnăveşte pe om.E o stare de ameţeală trecătoare cu o fază de excitaţie, de deprimare sau de somnolenţă.

Când omul întrebuinţează zilnic în mod obişnuit fie chiar mici cântimi alcool ( ţuică, rachiu, coniac, etc. ), atunci cu timpul va prezenta toate alterările organelor ( a stomacului, a ficatului, a arterelor ) şi va deveni un bolnav inapt la orice muncă.Când arterele şi celulele creerului vor fi atinse va putea şi înebuni.Când nervii vor fi atinşi va avea nevrite cu paralizii ale membrelor.

Tratamentul alcoolismului cronic poate fi numai internarea şi izolarea bolnavului într-un ospiciu unde să fie treptat-treptat desobicinuit de spirtoase.

Alcoolismul cronic este dezastruos fiindcă a devenit în cele mai multe ţări o boală socială ameninţând degenerarea rasei şi surpând din temelie viaţa socială a familiei, şi a societăţii.După un calcul al prof. dr. Obreja, la noi în ţară avem aproape 7.000.000 adulţi.Impărţind câtimea de băuturi ce se consumă anual revine aproape 150 litri de cap.Dacă a 10-a parte din aceste persoane pierd una cu alta, numai câte 10 zile pe an din cauza excesului acesta de băutură însumează 70.000.000 zile, care socotite fiind cu mijlocia de 100 lei arată anual o pierdere de 7 miliarde lei

In realitate pagubele sunt mult mai mari, căci trebuesc adăugate zilele pierdute prin bătăi, sinucideri, boli, crime, plus cheltuielile de procese, urmăriri, arest, etc. şi atunci ajungem la mai mult ca îndoit.Dacă adăogăm însă şi daunele produse prin accidentele de automobile, tramvae, căi ferate, etc., atunci suma devine enormă.

Alcoolismul cronic înseamnă ruinarea familiei şi-ndeosebi nenorocirea femeei, a mamei, de aceea se înţelege lupta aprigă pe care femeile au dus-o spre a impune în Statele Unite ale Americii şi-n Norvegia prohibiţiunea adică oprirea prin lege a consumării spirtoaselor.