Revista CONTA,LA INCEPUT DE DRUM

Revista de cultură, arte şi spirit critic, purtand numele filosofului
Vasile Conta, el însuşi născut la Neamţ, reprezintă o necesitate pentru
ţinutul Neamţului. Zonă care are deopotrivă „combustia” tradiţiei dar şi
valori certe în modernitatea culturală a României, ţinutul Neamţului
poate contribui decisiv la redefinirea culturii române în Europa. De asta
considerăm că revista de cultură, arte şi spiritualitate, CONTA, va fi
scena pe care se vor întîlni valorile locului cu cele naţionale şi europene,
va oferi modele culturale tinerei generaţii, va fixa în tipare durabile
actualitatea culturală românească.
Şcoala de literatură de la Neamţ, care cuprinde nume cu
sonoritate naţională, gruparea plastică de prestigiu, viaţa muzicală sau
teatrală, de mare rezonanţă în trecutul şi prezentul zonei, reprezintă
repere şi certitudini pentru un act artistic de calitate.
Urăm succes echipei redacţionale şi revistei viaţă lungă şi să fie
un mesager demn al culturii nemţene la nivelul culturii naţionale şi
europene.
Prof. Vasile Pruteanu,
Preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ