Individualizarea într-o populaţie – metodologie modernă

Antropologia are nevoie de o cunoaştere completă şi complexă a fiinţei umane, spărgând graniţele dintre diferite ştiinţe pentru a releva amprenta culturalului asupra biologicului.

În prezenta lucrare autorii îşi propun să introducă metode din ştiinţele tehnico-inginereşti , şi anume metoda analizei termografice pentru indivizi, pentru a releva anumite caracteristici ale unui grup uman.

De asemenea, propun ca, în timp, să se execute chiar fişe cu analiza termografică cu anumiţi indivizi caracteristici, începând din contemporaneitate, iar materialele obţinute să fie păstrate la un muzeu naţional de antropologie.

Nu trebuie să fi filozof pentru a percepe inconsistenţa modului verbal de comunicare.

Strădania noastră este totuşi un impuls mai mic sau mai mare spre poarta înţelegerii tuturor şi a fiecăruia.

Locul nostru pe undele călătoare este oferit de o largheţe dezordonată de „feed-backuri” activităţilor noastre practice şi mentale interferând direct şi indirect cu tot ce ne înconjoară spaţial şi temporal într-o atotcuprinzătoare biocibernetică holistică.

Fiinţa umană reprezintă un sistem viu, care văzută de la nivelul obişnuit de percepţie al spaţio – temporalităţii tridimensionale se auto-organizează.

Auto-organizarea este o caracteristică specifică a câmpului gravitaţional care determină forma spaţiului şi perceperea timpului .

Gravitaţia ca şi sistemele vii sunt neliniare ele auto-organizânduse.

Reglarea creşterii unui astfel de sistem este codificată în moleculele AND.

Neliniaritatea în procesul de reacţie electrochimică a proceselor biologice generează bucle feed-back răspunzătoare de auto-organizarea respectivă.

Se pare că există o biogravitaţie organizată pe diferite nivele care determină forma moleculelor biologice şi diferenţierea acestor forme fiind expresia unei necesităţi preexistente.

Ca în orice câmp gravitaţional , câmpul biogravitaţional are o acţiune în interiorul conului de lumină dar poate acţiona şi în afara lui , instantaneu, modul de acţiune fiind cel tahionic sau cel al spaţiilor puternic deformate elastic.

Aşadar sunt două canale prin care putem primi sau da informaţii, informaţii care se influenţează reciproc în procesul de prelucrare a datelor de către fiecare individ .

Atât din punct de vedere al religiozităţii cât şi al fizicii moderne credem că putem sintetiza într-o schemă aceste lucruri (fig.1.) .Cibernetica persoanei.

Facem acest demers pentru a gândi în mod coerent realitatea curgătoare a existenţei, unică, nefărâmiţată, luată ca un întreg, conţinând deopotrivă conştiinţa (sufletul în sens strict religios) şi realitatea palpabilă , aceea dată de experienţă .

În acest mod putem avea încredere în perfectibilitatea condiţiei umane, în progresul calităţii vieţii, aici şi acum potrivit cu aspiraţiile şi demnitatea fiecărui individ.

Ceea ce vom afirma va fi din cel al complementarităţii ştinţei cu religia.

1. Creatorul,

2. Persoana.

3. Cauzalitatea descendentă,

4,5, 6, 7.8,9. Cauzalitatea ascendentă după cum urmează:

            -4. feed- back principal în rezonanţă cu 3.,

            -5. feed- back-ul sentimentelor transcendente pozitive,

            -6. feed- back-ul pozitiv al celor din jur,

            -7. feed- back-ul principal în disonanţă cu3.,

            -8. feed- back-ul sentimentelor transcendente negative,

            -9. feed- back-ul negativ al mediului.

Trebuie  să remarcăm  că ceste lucruri pot fi văzute într-o totală dependenţă data de o realitate multidimensională care nu poate fi înţeleasă complet în termenii uneia din temporale sau chiar set de ordini temporale.

Deci  sistemul  uman  este  un  sistem hibrid  complex- mai  multe  sisteme  parţiale interconcctate – fiecare asemenea structura conţinând elemente asemănătoare.

Elementul de bază – individul privit din toate punctele de vedere.

Este un sistem care se autoorganizează, evoluând continuu spre lărgirea ,,benzii”:

 Având în vedere capacităţile (proprietăţile) potenţiale ale omului (individului) ca atare, separat (lucru imposibil) real, doar teoretic) şi capacităţile naturale obişnuite vom situa individul în centru de greutate al piramidei care ar reprezenta ,,Locul aici şi acum ,la un moment dat ,,τn” într-o anumită perioadă istorică”

Epoca postmodernă se află în intervalul spre sfârşit al semicercului ,,acceleraţiei arhetipale unde procesele nu mai sunt stabile şi nici nu pot fi optimizate decât local şi pe perioade scurte de timp. 

De ce ne-am referit la individ (om) ? Pentru că lumea în unitatea ei, deci şi societatea la care ne referim, nu poate fi decât un Individ, un Subiect atotcuprinzător, subiect al singularităţii ,,spaţiu-timp” pe care îl înregistrează fiecare la un anumit moment.

Fiecare societate dar şi fiecare Individ, întrupează în felul său, în afara imperfecţiunilor istorice acumulate şi ceva ce depăşeşte această istorie o aşa numită ,,memorie a viitorului”, care permite ,,saltul cuantic” în ,,τ”(timp).

Putem privi societatea în general ca pe o reţea cristalină în care fiecare individ ocupă nodurile unei reţele (ortogonale) iar norul electronic ar reprezenta toate presiunile care s-ar exercita într-un fel sau altul asupra fiecărui individ.  

Legăturile între nodurile reţelei sunt totale, fiecare are legătură cu fiecare, dar mai mult cu cei care au aceiaşi lumină. 

Se observă intensităţi de lumină diferite – nimeni nu este identic cu nimeni – toţi au imperfecţiuni (exemplu :

-lipsa de bani,

-lipsa de sănătate,

-lipsa de caracter,

-tirania unei familii,

-tirania unei ideologii) 

                        ca să enumerăm doar câteva din,,păcatele fundamentale” ale societăţilor (indivizilor) contemporane.

Reţeaua poate fi analizată global (holistic) cu diferite programe inclusiv făcând apel la teoria haosului. Spunem aceasta în special pentru cei care doresc să controleze lucrurile, procesele, sistemele.

Majoritatea acestora fac parte din lumea naturală care nu se conformează ecuaţiilor liniare.

Aici operează formele neliniare, fractale, de exemplu (pot fi şi alte forme) care sunt o regula nu excepţii. Acesta este şi motivul pentru care tehnicile noastre matematice nu au repurtat nici un succes în comportarea sistemelor umane.

Toţi autorii propun o nouă metodă care să studieze şi să analizeze reţelele umane, mai precis nodurile reţelei corespunzătoare fiecărui individ pentru a şti cel puţin la modul general o caracteristică principală : „Lumina pe care o posedă”.

Putem apoi compara analizele noastre termografice în diverse medii, cu diferiţii indivizi, iar concluzia este la îndemâna fiecăruia mai ales dacă este antropolog.

Ceea ce trebuie să urmeze este structurarea unei baze de date cu fişele de studiu ale fiecărui individ din lotul analizat.

Fişele de studiu vor cuprinde imagini reale, imagini termografice şi date specifice pentru identificare cum ar fi :

            -locul,

            -data ,

            -vârsta.

            -date sociale

            -motivaţia etc.

Fiinţa umană este un caleidoscop de posibilităţi infinite pe care nanoştiinţa introdusă în antropologie începe să le descifreze şi să le canalizeze în funcţie de obiectivele propuse .

Din acest punct de vedere, fiecare individ întrupează, înafara imperfecţiunilor istorice acumulate şi ceva ce depăşeşte această istorie, o aşa numită memorie a viitorului care permite un „salt cuantic ” ce ne spală de orice stare de stres acumulată.

Individul ca atare nu conştientizează decât rezultatul , mai exact o stare psihică şi fizică excelentă.

Autori: Horia Vertan(Academia Tehnică Militară Bucureşti) şi Nicolae Năcioiu(Agenţia de Cercetare Tehnică şi Tehnologii Militare Bucureşti).

Studiul a fost prezentat la prima ediţie a Conferinţei Naţionale de Antropologie Urbană, Roman, septembrie 2009

Bibliografie:

1.   Holly Bible, London, 1993         ^

2.   Dumitru Stăniloaie – „Teologie dogmatică ortodoxă”, Ed. IBMBOR, București 1978

3.   Edwarxl M. Purcell –”Electrecitz and Magnetism”, Berkeley, Physics Course, New York, 1980

4.   Fritjof Capra – „The’ Tao of Pysics”, Flamingo Press, 1992

5.   David Bohm – „Wholeness and the Implicate Order”, London , 1980

6.   Jula N., Vertan.H. – „Nanopollution in lidership habitat”, Edizione Nagard, Milano, 2000

7. A. Koole, J.P. Franke, R.A. de Zeeuw “Introduction To Ion Mobility Spectrometry”

8. Dr. Abu B., Prof. Herbert H. Hill – „Ion mobility spectrometry, recent developments

          and novel applications

9.Henri Broch (1976), La mystérieuse pyramide de Falicon, Éditions France-Empire, ISBN B0000E80JW

10.„In the Shadow of a Long Past, Patiently Awaiting the Future”. http://www.nytimes.com/2008/11/17/world/middleeast/17cairo.html. „Some Egyptologists, notably Mark Lehner, state that the Ancient Egyptian word for pyramid was mer.” 

11.Mark Lehner (2008). The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries. p. 34.”. Thames & Hudson. http://books.google.com/books?id=nNVsHwAACAAJ&dq=. 

12.Helleniko Pyramid http://www.grecoreport.com/pyramids_in_ancient_greece.htm

13.http://whc.unesco.org/archive/2004/whc04-28com-inf14ae.pdf

14.Necia Desiree Harkless (2006). Nubian Pharaohs and Meroitic Kings: The Kingdom of Kush. AuthorHouse. ISBN 1425944965. http://books.google.com/books?id=6PrmTAKiy0QC&pg=PA153&dq=nubian+pyramids+kings++tomb&lr=&as_brr=3&ei=s0lnR8rKJZKatAPNuL2pAw&sig=rfQMenM4PvKNgyRMU_fBUJvBBbg#PPA149,M1. 

 15.DPLM Software Solutions Limited :: A Joint venture of Dassault Systemes & Geometric Software Solutions Limited

16. Horia Vertan, Nicolae Năcioiu-Incintă structurată piramidală pentru protejarea materialelor biologice –U.N.A.P (Universitatea Națională de Apărare ) București, 2009.

   * Academia Tehnică Militară Bucureşti.

* * Agenţia de Cercetare Tehnică şi Tehnologii Militare Bucureşti.