Close-ul (studiu de caz in orasul Welwyn) – 1

Asemãnarea dintre oraş şi organismul uman ajutã la inţelegerea organismului urban ca formã  activã de existent,cu relaţionãri si interdependenţe,iar prin aceastã paralelã,încercarea de a face ca organismul urban sã funcţioneze ca cel uman,in ceea ce priveşte organizarea. 

Aceastã similitudine trebuie sa ramanã,totuşi,numai la nivelul conceptual,deoarece existã multe elemente care diferenţiazã organismul uman de cel urban,incepand cu intervenţiile de reconversie funcţionalã,si mergând pânã la extinderea in teritoriu.Urmând,insa,asemãnarea,sistemul circulator este correspondent circulaţiilor. Fundãtura-sau close, pentru a folosi termenul originar–deşi este o entitate cu mai multe elemente,este totuşi determinatã de circulaţii,care ii asigurã accesul. 

Aşa cum circulaţiile principale ajung,prin intermediul circulaţiilor secundare la cele de deservire,si venele se transformã in venule,şi fac legãtura cu arteriolele-care ar putea fi comparate cu circulaţiile pietonale.Particularitatea comunã importanta este cã nimic nu se întrerupe,ci totul se transformã în permanentã. 

La nivelul organismului uman,fiecare element component al sistemului circulator este diferit.Circulaţiile,însã, ca şi close–ul,fiind o creaţie umanã,nu cunoaşte atât de multe variaţii.Totuşi,cele mai multe şi mai interesante din punct de vedere composiţional se gãsesc într-unul dintre oraşele gradinã imaginate de Howard,şi proiectate de Louis de Soissons– Welwyn. 

Prin unitatea şi coerenţa specifice,direct observabile, apare tendinţa de a-l considera o unitate separatã, autosuficientã. Totuşi,forma sa,tipul de construcţii şi modul in care sunt dispuse,circulaţia principalã la care se conecteazã, toate îi determinã anumite caracteristici,care îl relaţioneazã mai mult sau mai putin cu vecinãtaţile. 

Pentru o analizã cat mai completã,este nevoie de o clasificare din mai multe puncte de vedere,care se concretizeazã in elemetele componente.Aceastã clasificare este realizatã in functie de: 

  1. a. suprafaţa ocupatã;
  2. b. forma generalã;
  3. c. amplasarea faţã de strada secundarã din care se dezvoltã;
  4. d. fronturile care delimiteaza lateral close-ul;
  5. e. traseul carosabil în interior;
  6. f. modul de tratare a frontului opus;
  7. g. spaţiul de anasamblu.

Planul initial al orasului Welwyn

Sistemul circulator

Splina-vene si artere

 

 

 

 

Bibliografie:

HALL,Peter – Orasele de maine,Tr. Laurentiu Staicu, All, Bucuresti, 1999. 

PANERAI,Philippe&CASTEX,Jean&DEPAULE,Jean-Charles – Formes urbaines,de l’ilot a la barre, 

Ed. Parentheses, Marsilia, 2006. 

SOUTHWORTH,Michael&ERAN Ben-Joseph – Streets and shaping of towns and cities, Island Press, Washington,DC,2003. 

10.01.2009 http://books.google.com/books?id=HXUNz8hnnNwC&pg=PA129&dq=close+cul-de-sac&hl=ro#PPP1,M1 

WIKIMAPIA,2009. 5-14.01.2009 <http://wikimapia.org/#lat=51.802193&lon=-0.1935482&z=14&l=0&m=a&v=2>