Unde se află hanul Gabroveni?

Strada Gabroveni este relativ nouă faţă de împrejurimi. Ea apare menţionată în a doua parte a secolului al XVIII-lea cu numele de Uliţa din dosul Şelarilor în sensul unui drum aflat în spatele mahalalei Şelari, drum care ducea în afara acestei suburbii. La 1799 avea o lăţime de 6 metri şi nu este trecută cu vreun nume. La începutul secolului al XIX-lea, apare cu numele de Uliţa Cavafilor şi începând cu 1850, primeşte numele de Gabroveni, datorită aşezării aici a unei comunităţi de negustori şi comercianţi bulgari originari din orăşelul Gabrovo, la acea dată în Imperiul Otoman, astăzi Bulgaria. Iniţial s-a numit Uliţa hanurilor Gabroveni de la hanurile ridicate de negustorii amintiţi. Strada a apărut de-a lungul zidului nordic al Curţii Vechi însă odată cu dispariţia şi vânzarea perimetrului acesteia la negustori de tot felul, delimitarea(zidul) a dispărut pentru a face loc străzii. După primul război mondial, strada este redenuimtă Franclin Bouillon până după 1947 când, revine la vechea denumire de Gabroveni.

Strada Gabroveni a fost pavată la început cu bârne de stejar şi începând cu 1830-1831, alături de Şelari, este pavată cu bolovani de râu de Ialomiţa, Teleajen şi Prahova. Pavajul cu piatră cubică apare la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până la 1914, strada a fost asfaltată.

Strada a fost iluminată cu lumânări de seu începând cu 1813-1814, lămpi cu ulei de rapiţă începând cu 1816, lămpi cu petrol(1856) şi în sfârşit,  lămpi cu gaz(1871). Canalizarea străzii apare târziu, către sfârşitul secolului al XIX-lea.

 

Hanul Gabroveni apare la începutul secolului al XIX-lea iar prima sa menţiune documentară a fost făcută de francezul Flachat, secretarul domnitorului valah de la 1818. Acest han se număra printre marile hanuri ale Bucureştilor încă din 1824 iar cu anul 1877 devine hotel. Era situat între străzile Gabroveni şi Covaci. După anul 1900 este cunoscut ca hotelul «Gabroveni-Universal». După el, tot pe Gabroveni, urma hotelul Transilvania. Construcţia iniţială era un «bezesten», adică o clădire mare cu prăvălii de jur-împrejur, ca în pieţe. Aceste prăvălii, destinate exclusiv negustorilor străini, erau ocupate cu precădere de negustori bulgari din Gabrovo, de unde şi numele străzii. Aşadar, Hanul Gabroveni, prezentat şi de maiorul Papasoglu pe harta lui din 1871, se afla între străzile Gabroveni şi Covaci.

Modernizarea hotelului Gabroveni-Universal a fost realizată în anul 1887 de arhitectul I.I.Rosnoveanu. Hotelul se afla în anul 1911, în proprietatea lui Ruse Rusescu.

 pe harta de mai sus hanul gabroveni poate fi vazut undeva în dreapta, având faţada pe strada Gabroveni si spatele curţii spre strada Covaci.

 

Ceea ce se consideră greşit astazi că ar fi hanul Gabroveni este de fapt o altă clădire, ridicată mai târziu, vis-a-vis de hanul Gavroveni. Este vorba de Hanul Costache Hagi Tudorache, ridicat în anul 1848 de negustorii Anastasie Hagi Polizu şi Dimitrie S.Popovici. Pe 21 iulie 1849 «bezestenul» va fi cumpărat de Constantin Hagi Tudorache. Hanul aflat si el pe uliţa Gabrovenilor avea două şiruri identice de prăvălii, ca şi Hanul cu Tei, cu pasaj de trecere spre Lipscani. La moartea lui C. H.Tudorachi, hanul va reveni, în anul 1855, fiicei sale Eliza. In anul 1911 lotul se afla în proprietatea lui M.S.Archer şi avea denumirea de «Pasajul Comercial», din secolul al XIX-lea final, aşa cum apare şi pe harta maiorului Papasoglu.

În concluzie, imobilul care va fi restaurat nu este hanul Gabroveni – acesta nu mai există de foarte multă vreme, devenind hotel din anul 1887, ci este vorba de vechiul han Costache Hagi Tudorachi, ridicat în anul 1848.