Casa Slavici

Sursa Cartierul Evreiesc

Casa Slavici veghează şi astăzi bifurcaţia străzilor Lucaci (Logofăt Udrişte, la stânga) – Matei Basarab (la dreapta).

Imobilul neoromânesc, având volumetrie şi faţade doar aparent simetrice, era locuit, la începutul secolului al XX-lea, de o familie provenită din sudul Balcanilor (Bacaloglu), posibila perioadă în care a fost realizată această fotografie.

Sub comunism, clădirea a fost naţionalizată, în 1970 fiind ocupată de nu mai puţin de şapte chiriaşi, conform cărţii de telefon.

Astăzi, faţada principală este parţial acoperită de diverse barăci, urme ale „modernizării” capitaliste din anii ’90.

În faţa clădirii se află un mic scuar cu bustul lui August Treboniu Laurian.

sursa foto: Arhiva Bibliotecii Academiei via Em. Bădescu