,,Joi dimineață a avut loc în Capitală dezvelirea busturilor lui Karl Marx și Friedrich Engels”

”Joi dimineață a avut loc în Capitală dezvelirea busturilor lui Karl Marx și Friedrich Engels.

Monumentele celor doi iluștri întemeietori ai socialismului științific sînt așezate într-unul din cartierele cu tradiții muncitorești – Bucureștii Noi – în piața ce poartă începând de azi numele atribuit prin Decret al Consiliului de Stat: ” Karl Marx – Friedrich Engels”.

La solemnitatea ce a avut loc cu acest prilej au luat parte tovarășii: Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bădnăraș, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Miron Constantinescu, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stănescu.

Au participat membri ai C.C. ai P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai Guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, precum și un mare număr de oameni ai muncii și alți cetățeni din cartier”.

Scînteia, vineri 28 mai 1971

Cristian Bulfon