O altă biserică având hramul Sf. Nicolae (Jigniţa/Jitniţa)

sursa-Cartierul Evreiesc

În ultimul timp, am tot vorbit de o altă biserică având hramul Sf. Nicolae (Jigniţa/Jitniţa), de la intersecţia căii Văcăreşti cu str. Negru Vodă, Haiducul Bujor şi Nicolae Jigniţa. Dar mai exista, relativ aproape, tot pe calea Văcăreşti, cu intrare din str. Pitagora, o alta, cea din imagine, cu acelaşi hram. Este vorba de Sf. Nicolae Sârbi sau Dinsârbi. Lăcaşul de cult a fost ridicat pentru întâia oară la sfârşitul sec. al XVII-lea de jupânul Vasile Potoceanu şi soţia Sara, într-o zonă din vechea cale Văcăreşti, cunoscută atunci „la sârbi” (o comunitate de sârbi locuia sau/şi făcea comerţ în acea zonă). Aspectul din fotografie l-a căpătat mult mai târziu, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, când a fost reparată, oferindu-i-se o nouă înfăţişare, în stil neoclasic.

Date fiind planurile de sistematizare din anii 1980, biserica nu a scăpat, fiind demolată în septembrie 1985. Vechiul loc al său este azi înglobat în parcarea Bibliotecii Naţionale…

foto: N. Ţaţu (1938)

sursa foto: fototeca D.M.I., fondul C.M.I. via culturalia.ro