Imobilul Karmitz

Imobilul Karmitz – după numele familiei care l-a comandat, este operă a arhitectului Marcel Maller și a fost construit în 1934 la numărul 8 pe strada Sfântul Ionică, devenită în anii ‘ 50, Alecu Constantinescu, iar astăzi, George Vraca*, după numele marelui actor dramatic.

*Strada George Vraca este un segment rămas din fosta stradă Sfântul Ionică după demolarea din 1938 a bisericii omonime și sistematizarea zonei în cadrul planului de sistematizare al Bucureștiului aprobat de regele Carol al II lea și în 1960 când s-a construit frontul de blocuri de pe strada Ion Câmpineanu și sistematizarea zonei Sălii Palatului în 1960. Pornește din Câmpineanu pe sub blocul cu fosta agenție CEC de la Sala Palatului și se termină în strada Ion Brezoianu.

În 1937 era sediu al ”Societății Anonime Române (S.A.R) Drogueria Standard”, proprietate a fraților Karmitz care se ocupa cu importul si distribuția de produse farmaceutice și era ” cea mai mare întreprindere comercială industrială de farmaceutice din țară” – conform informațiilor vremii. Din 1958, până la o dată pe care nu o știu, a fost sediul Centrofarm, continuatoarea în variantă comunistă a ”Drogueriei Standard”.

Nu cunosc parcursul situației juridice a imobilului însă, de câțiva ani, după o renovare temeinică imobilul de peste 2000 mp. găzduiește birourile Avocatului Poporului.

De Cristian Bulfon