BUCUREȘTI, cca 1930 : o mică porţiune din Calea Victoriei

Un loc greu de identificat, deşi ne găsim în plin centrul oraşului. Este o mică porţiune din Calea Victoriei, privită de la etajul superior al Hotelului Frascati (pe locul căruia, azi, este imobilul modernist Frascati, ce adăposteşte Teatrul C. Tănase). În dreapta, sunt nişte clădiri demolate de mult, care, acum, s-ar afla pe Scuarul Atatürk, adică în faţa Teatrului Odeon. În stânga este un imobil ce aparţinea familiei Lahovary, pe locul căruia, în prezent, se găseşte blocul Comedia, care, ne amintim, a adăpostit, mult timp, la parter magazinul de muzică Romanţa.

De ce se numeşte astfel blocul şi ce căuta acolo magazinul de muzică? Aceste două elemente ţin să păstreze amintirea faptului că, iniţial, atunci când a fost construit (cca 1912), Teatrul Odeon se numea Teatrul Comoedia/Comedia, iar la parterul casei Lahovary, acolo, pe colţ, unde se văd nişte vitrine, în anii interbelici a funcţionat magazinul de instrumente muzicale şi plăci de patefon Doina. Automobilul din imagine se deplasa prin Pasajul Comedia, venind din strada Academiei.