Un curs despre puterea rugăciunii inimii începe la Fundația Calea Victoriei

În zi de sărbătoare, Fundația Calea Victoriei începe un curs în care să te familiarizezi cu rostirea repetată, în mod neîntrerupt, a rugăciunii inimii – Puterea rugăciunii inimii și tradiția isihastă.

Ai ocazia să analizezi conţinutul a patru variante menționate în scris cu privire la practicarea rugăciunii neîncetate: cea a lui Pseudo-Ioan Hrisostom, cea a lui Pseudo-Simeon Noul Teolog, cea a Sfântului Nichifor din Singurătate şi cea a Sfântului Grigorie Sinaitul.

De marți, 6 decembrie, alături de preotul și teologul Victor Lucian Georgescu intri în contact cu rugăciunea monologică, care, prin invocarea repetată a numelui lui Iisus Hristos, permite celor care o practică să fie locuiţi de Duhul lui Dumnezeu, Care dă nu numai rugăciune, ci şi stare de rugăciune celor ce se roagă.

Rugăciunea este ispăşirea păcatelor şi împăcarea omului cu Dumnezeu, pod de trecere peste râul ispitelor şi scut de apărare în faţa necazurilor, risipire a deznădejdii şi dovadă a nădejdii, curmare a întristării şi aducătoare a bucuriei, stârpire a mâniei şi maică a păcii şi a liniştirii, izvor al virtuţilor de chip dumnezeiesc, hrană sufletului, luminare minţii, rodire nevăzută, tezaur ceresc pentru călugări şi mireni, urcuş al minţii către Dumnezeu pentru că grăirea cu Dumnezeu reprezintă o înălţare către El.

Precum respiraţia este procesul fiziologic fundamental al organismului uman, aşa rugăciunea este funcţia vitală a organismului teandric constituit de Biserica lui Hristos. În calitate de respiraţie a Bisericii în Duhul Sfânt, rugăciunea a constituit, în mod firesc, dintotdeauna un element central al preocupărilor spiritualităţii creştine, lucru evidenţiat, în mod emblematic, în cadrul mişcării monahale isihaste.

Mai multe despre acest curs poți afla de aici.