Copiii unui liceu din București sprijină elevii dintr-un sat din Prahova să ajungă mai ușor la școală

București, 14 decembrie 2022

Ce-ar fi dacăbinelearcâștigamai des?

Ce-ar fi dacă am puteaajutamaimult?

Ce-ar fi dacă un sat de copii nu artrebuisămeargă pe jos 8 km până la școală?

ȘcoalaGimnazială din Drăgănești, jud. Prahova, are înjur de 550 de eleviînscriși. 350 dintreaceștia vin din satelevecine, iardrumulpână la școalătrecepentrutoțicopiiiprincâmp, distanțapentruuniiajungândpână la 8 km. Transportul pe care îloferăstatulpentruaceștiaesteinsuficient, astfelcăuniidintrecopii pot așteptaîn frig ore întregisăîiducăcineva la școală, iar o partedintreeimerg pe jos.

Impresionați de povesteaelevilor dinDrăgănești, copiii, părințiișiprofesoriide la LiceulRomâno-Finlandez din Bucureștiorganizează un spectacolcaritabil de Crăciun, cu scopulstrângerii de fonduripentruachiziționareaunuimicrobuz.

“De când am pornitproiectul LRF, ne-a energizatideea de a fi parte din SOLUȚIE. Educația din România are problememulte. Noialegemsăprivimcătreele cu lentilaintervențieipunctuale,acolounde ne e cunoscutănevoia. De data aceasta, soluția e dată de 4 roți. Care săajungă la 350 de copii. Măgândesccă e un raportechitabil”, a declarant Alina Cristiana Dumitrache, director al LiceuluiRomâno-Finlandez.

SpectacolulCaritabil de Crăciun are loc miercuri, 21 decembrie, ora 19:00, la sediulLiceuluiRomâno-Finlandez, stradaRăsăritului, nr.59, sector 6, București.

Eleviișiprofesoriipregătesc o searămagică, de poveste, cu scopul de a strângebaniinecesaripentruachiziționareamicrobuzului. Pe lângămomenteleartistice, încadrulevenimentului se vaorganiza o licitație, undedoritorii pot achiziționaobiecteșiexperiențe, iartoțibaniistrânșivor merge cătrecauzacaritabilă.

Fiecarebiletcumpăratpentruacestspectacolreprezintă o donațiepentrumicrobuzulceva duce la școalăcopiii din Drăgănești.

Biletele pot fi achiziționate online, accesândlinkul👉🏻https://liceulfinlandez.ro/shop/ .

Cei care nu pot ajunge la spectacol, pot face o donațieîncontulaceleiașicauze

👉https://donate.stripe.com/eVa4gl6Vq55s3RK4gg

Ce ar fi dacă 8 km de mers pe jos s-artransformaîntr-o povestedemultuitată?

Văașteptăm!

Mai multedetalii se găsesc pe pagina evenimentului:

https://liceulfinlandez.ro/spectacol_caritabil_craciun/

Despre Liceul Româno-Finlandez

LiceulRomâno-Finlandezeste prima școală care a implementatprincipiileînvățământuluifinlandezînRomânia.

Proiectul a începutînanul 2010 șiurmăreștesăaducă plus-valoareeducației din Româniaprinadaptarea

metodelorșiideologieieducațieifinlandeze, care, înmomentul de față, estesistemulcelmai performant dinmediuleducaționaleuropean. Viziuneanoastrăestesăcreăm un repereducaționalpozitivșiinovativînRomânia.Păstrând curriculum-ulromânesc, dorimsăoptimizămrezultateleelevilornoștriprinabordareindividualizată,centrată pe elevșisăpunemînvaloarepotențialulcreativ al fiecăruicopilînparte. Începând cu nivelulpreșcolarșipână la celliceal, ne dorimsă le oferimelevilornoștri un mediuîn care eisă se dezvoltearmonios, să-șidescoperecalitățileșitalentele, să-șicreezepropriultraseu de învățareșisădevinăastfelperformanțiînsocietateaviitorului.