Cel mai probabil ultimele urme în București ale sărbătoririi la scară largă a Revoluției Ruse din 1917. Un bloc din centru păstrează inclusiv grafia epocii.

 [VESTIGII] Urmele sloganului „Trăiască 7 Noembrie”, probabil de la finalul anilor ’40 sau începutul anilor ’50, sunt încă vizibile deasupra intrării într-un bloc interbelic de la intersecția străzilor C. A. Rosetti și Vasile Conta, în centrul Bucureștiului.

► DATA. 7 Noiembrie 1917 (25 Octombrie pe stil vechi) marchează finalul Revoluției Ruse (numită de propaganda comunistă Marea Revoluție Socialistă din Octombrie), soldat cu victoria bolșevicilor conduși de Vladimir Ilici Lenin.

► SITUAȚIA. În 1917 a izbucnit Revoluția Rusă, care în prima fază, Revoluția din Februarie, a dus la abdicarea Țarului Nicolae al II-lea și înlocuirea autocrației țariste cu două noi centre de putere: Guvernul Provizoriu și Sovietul din Petrograd (redenumit ulterior Leningrad, azi Sankt Petersburg). Guvernul Provizoriu a fost răsturnat în timpul celei de-a doua faze, Revoluția din Octombrie, care a adus Rusiei primul guvern bolșevic.

► URMĂRI. Revoluția Rusă a adus la putere Partidul Bolșevic al lui Lenin și a generat Războiul Civil Rus (1917-1921), încheiat cu fondarea Uniunii Sovietice (URSS) în 1922.

Deși România intrase în sfera sovietică de influență după 23 August 1944 (întoarcerea armelor), abdicarea regelui Mihai și proclamarea Republicii Populare Române la 30 Decembrie 1947 au transformat efectiv țara într-un satelit al URSS. Prin ARLUS (Asociația Română pentru strângerea legăturilor de prietenie cu Uniunea Sovietică), propaganda rusă a fost pompată în România sub toate aspectele. Ca atare, Revoluția Rusă a devenit un eveniment extrem de important, care trebuia sărbătorit și la noi.

Urmele literelor de pe str. Vasile Conta sunt unele dintre puținele vestigii ale etapei incipiente a regimului comunist în România, etapă despre care nu prea se vorbește, punându-se de obicei accent pe perioada Ceaușescu (1965-1989).

Afișele de propagandă din colaj via Mihail Macri