Pe Calea Moşilor se află o casă a cărei vechime se poate ghici după „foişorul de priveală“

IMAGINI DIN CARTIERUL MEU.

Pe Calea Moşilor, peste drum de Biserica Răzvan se află o casă a cărei vechime se poate ghici după „foişorul de priveală“ care-i împodobeşte acoperişul. Imobilul a fost construit în 1867, de negustorul de origine bulgară Hristo Gheorghief, care, mai apoi, a devenit bancher și s-a numărat printre fondatorii Bursei din București. Bancherul nu s-a putut bucura decât puțin timp de ea, deoarece în 1872 a murit. Casa a rămas fratelui său Evloghie, negustor și bancher și el, care i-a supraviețuit lui Hristo un sfert de veac. După ce și el a plecat la cele veșnice, moștenitorii au vândut imobilul. Aflându-se în locul unde Calea Moșilor întâlnește strada Lipscani, clădirea a găzduit felurite afaceri.

În anii comunismului, parterul ei a adăpostit un atelier al Cooperației Meșteșugărești, iar etajul, câteva familii de bucureșteni.

Ultima oară, am trecut pe acolo acum 3 ani: era o ruină jalnică, cu zidurile scorojite până la cărămidă, cu ușile și ferestrele acoperite rudimentar cu cartoane și grilaje ruginite, cu balconul și ograda năpădite de buruieni și „oțetari“. Deşi casa se află pe Lista monumentelor istorice din București, acest lucru nu-i servește la nimic.