BUCUREȘTI, 1875 : Calea Mogoşoaiei, la Piaţa Teatrului Naţional.

Calea Mogoşoaiei, la Piaţa Teatrului Naţional. În stânga, casa Vanic, având la etaj odăile Hotelului Lazăr, iar la parter prăvălia bijutierului-ceasornicar Sanft. În dreapta, Grand Hôtel Brofft, stabiliment de lux, având la parter restaurantul propriu, ce era încadrat de magazinul de pălării al doamnei Paul Martin şi de librăria lui Szöllösy. Printre cele două clădiri, se strecura ulicioara Cornescu, ce făcea legătură cu str. Academiei: din 1881, ea s-a numit strada Regală (iar acum este un segment al străzii I. Câmpineanu).

În 1885, Grand Hôtel Brofft a fost demolat, spre a face loc Hotelului Continental, iar în anii ’30 casa Vanic a pus pusă şi ea la pământ, iar acolo a fost ridicat un bloc ce a adăpostit, în anii comunismului, Magazinul Romarta.