Biserica Sf. Nicolae Jitniţa

Sursa- Cartierul Evreiesc

·

Biserica Sf. Nicolae Jitniţa (Jigniţa), de la punctul de întâlnire a străzilor Negru Vodă, Nicolae Jigniţa şi căii Văcăreşti, aşa cum a fost ea surprinsă în perioada interbelică de către arhitectul Alex. Petit.

Biserica a fost demolată în iulie 1986, însă ar fi putut supravieţui şi astăzi, chiar pe amplasamentul său iniţial, dacă nu ar fi dispărut şi zona din spatele blocurilor de pe noua stradă Sf. Vineri, la vest de Magazinul Junior (actual sediu al Tribunalului Municipiului Bucureşti).

Azi, pe locul acesteia, a str. Măcin şi Sf. Nicolae Jigniţa se află clădirea Facultăţii de Ştiinţe Politice.

Pe Calea Văcăreşti, se aflau, la distanţă apropiată, două biserici cu hramul Sf. Nicolae: aceasta şi cea Dinsârbi. Denumirea de Jigniţa / Jitniţa a fost preluată de la Jicniţa Domnească (hambarul / grânarul domnesc), existent în preajmă până în sec. al XIX-lea.

Câteva elemente supravieţuitoare din această biserică pot fi găsite în Muzeul din curtea Bisericii Stavropoleos (pisania, spartă în timpul transportului, ancadramente de ferestre şi uşi, masa altarului), dar şi la Mănăstirea Căldăruşani şi alte biserici dimprejur (catapeteasma, cărţi, icoane).

foto: Alex. Petit (cca. 1930) via culturalia.ro