Biserica Olteni

Sursa-Cartierul Evreiesc

Biserica Olteni s-a numărat printre lăcaşele de cult demolate în anii ’80, la reamenajarea urbanistică a Bucureştiului.

Se afla situată pe strada omonimă şi avea un aspect neogotic, dobândit în vremea domniei lui Al. I. Cuza. Din păcate, turla înaltă de peste pronaos a căzut la cutremurul din 1977, iar ce vedem aici este rezultatul unei reparaţii „temporare”, fotografia fiind realizată prin anul 1985, cu puţin înaintea demolărilor.

Pe 12 iunie 1987, la 10 ani după ce fusese salvată de la năruire, fiind consolidată după acel cutremur, în ciuda zvonurilor că urma să fie translată în spatele noilor blocuri de pe actualul bd. Mircea Vodă, biserica a fost demolată…

Troiţa ce aminteşte de existenţa bisericii Olteni

Astăzi, puteţi găsi o troiţă de lemn ce aminteşte de existenţa acestei biserici, monumentul fiind amplasat în faţa blocurilor E1/E2 din bd. Mircea Vodă, aproape de intersecţia cu bd. Unirii

foto: Jeanine Costescu (1985)