BUCUREȘTI (tot despre medicii de odinioară).

„Medicii, în genere, erau improvizați dintre oamenii inculți. De obicei era un medic primar, care da doctorii interne, și un <gerah> care căuta rănile. Nici unul, nici altul, nu cunoșteau bine nici chiar bolile cele mai comune. Totul se reducea la câteva denumiri: așa, orice boală a capului era <cefalalgie>, boala de gât, <anghina>, boala de piept cu tuse, <bronchitis>, boala de pântece, <castricismus>, orice fel de durere de membre, <reumatismus>. Toate bolile de inimă se reduceau la <vitium cordis>. La aceste câteva denumiri se reducea toată patologia. Se înțelege că și prescripția medicamentelor se făcea alandala“.

Pe la 1830, „un vestit doctor saxon […] a fost numit șef la Spitalul Colțea. La vizitarea bolnavilor îi întreba: – <No, cum mergi tumneata>? Dacă bolnavul răspundea: <Bine>, doctorul îi răspundea: – <No, bine să-ți dea D-zeu, dă-i puine>. Dacă răspundea: <Rău>; – <No, rău să-ți dea D-zeu, șterge-i puinea>. Când același bolnav răspundea de mai multe ori că-i merge rău, doctorul dicta: – […] <Morphium muriaticum grana quatuor, sachar albi drahmam unam […]. Câte unul la un sfert de oră, să se ducă la dracu>. Odată același doctor s-a hotărât să facă operația de piatră la bășica udului. După ce a legat pe bolnav cu funii de tei […] în poziția de operație, a înfipt un cuțit mare de amputare în perineu, a introdus degetul în rană, a scos piatra și arătând-o asistenților a spus: – <No! Că mare este! F…. morții ei>. În timpul acesta hemoragia a fost atât de mare, încât bolnavul a murit până să-l ducă în pat“.

Iată și „o transfuzie de sânge în 1857. Un soldat bolnav pierduse mult sânge și Davila a găsit cu cale să introducă sânge de la altă persoană. A cerut celor prezenți cine vrea să dea sânge. Un felcer a spus că dă el. S-a făcut o venesecție. Davila a umplut o seringă de cositor și a introdus sângele în vâna de la antebrațul bolnavului. Cel care a primit sângele a murit peste câteva ore, iar cel de la care s-a luat sângele a murit după puține zile, din cauză că s-a infectat de erizipel“. Nefericita transfuzie a avut loc la Spitalul Militar de la Mănăstirea Mihai Vodă.