Abonamente Festivalul “Vara Magică” 06 iulie – 31 august 2022 AteneulRomân

FestivalulInternațional de muzicăclasică “Vara Magică” continuăînaceastăvarăseriaevenimentelorculturaledejacunoscuteșiapreciate pe plan naționalșiinternațional. Ediția a XI-a cuprinde 9 concerte, câteunulînfiecaresăptămână, care voravea loc înperioada 6 iulie – 31 august la Sala Mare a AteneuluiRomân.Programulcomplet al FestivaluluiVarăMagică -ediția a XI-aestedisponibil pe site-ul www.varamagica.ro.

Înacest an, aducem pe scena AteneuluiRomân, înnouăseri de concerte:

  • 5 concerteextraordinaresusținute de orchestrenaționaleșiinternaționale
  • 9soliștiinstrumentali
  • 9soliștivocali
  • 1 artist muzicăelectronică 
  • 1 artist vizual

de-a lungul a 9 seri magice.

Văvorîncântasoliștirenumiți precum Josef Špaček, Sînziana Mircea, Octavian Lup, Valentin Șerban, Alexandru Tomescu, Iulia Toma, Alexandru Burcă, Coraline Groen sau Alexander Sitkovestki.

Vețitrăiemoțiamuziciiclasicealături de orchestrenaționaleșiinternaționale: Orchestra Română de Tineret, New Hope Orchestra, Orchestra de Tineret a Țărilor de Jos, Romanian Sinfonietta Orchestra, Orchestra Națională de Tineret a Franței, sub baghete magice ale Cristian Mandeal, Constantin Grigore, Alexander Shelley șiMichael Schønwandt.

Festivalul din acest an va fi completat de Ansamblul Cameral al Filarmonicii George Enescu și Orchestra Teatrului de Operetă “Ion Dacian” șivocilemagile ale soliștilor Bianca Ionescu Ballo, Daniela Bucșan, Gabriela Daha, Florin Ganea, Mihai Urzicana, George Vîrban, Alexandru Burcă, Laura TatulescușiLaetițiaGerards.

06 iulie 2022, ora 19:30

Orchestra Română de Tineret

Dirijor: Cristian Mandeal
Solist: Josef Špaček– vioară

Program:

Ludwig van Beethoven – Concertulpentruvioarășiorchestrăîn Re major, op. 61

Modest Musorgski/Maurice Ravel – Tablouridintr-o expoziție 

DeschidemFestivalulVarăMagică pe 6 iulie 2022, ora 19:30 cu un concert sustinut de Orchestra Română de Tineretdirijată sub baghetamagică a lui Cristian Mandeal.

Orchestra Română de Tineret s-a format înanul 2008 la inițiativavioloncelistuluișiprofesorului Marin Cazacu, ca un program artistic șieducaționalsprijinit de Fundația „PrieteniiMuzicii – SerafimAntropov”și Lanto Communication.

Din 2014, funcţionează sub egidaCentruluiNațional de Artă „TinerimeaRomână“. Acestproiectreuneșteceimaibunitinerimuzicieni din Româniapentru o experiențăartisticăde excepție, care are ca scop atingereaunuiînaltnivel de performanță. Orchestra Română de Tineretesteconsideratăceamaibunăorchestră din țară din ultimii ani, care s-a remarcatînscurttimpși pe plan muzicalinternațional, apreciată de criticiieuropeni ca fiind un ansamblu de top din lume.

De la început, Cristian Mandeals-a preocupat de formareaansamblului. Sub conducereasaartistică, orchestra a devenit o poveste de succes din lumeamuzicalăromânească. Prinperformanța de a transformafiecare concert într-un evenimentmemorabil, dăruieșteastfelțării o orchestră de nivelinternațional care impune un standard prinexcelență.

Josef Spaček a studiat cu Itzhak Perlman la Julliard School in New York, Ida Kavafian si Jaime Laredo la Curtis Institute of Musicîn Philadelphia și cu Jaroslav Foltyn la Conservatorul din Praga. A fostlaureatulCompetițieiInternaționale Regina ElisabetaînBruxellesși a câștigatpremii de top la CompetițiaInternațională de Vioară Michael Hill din NouaZeelandă, Concursul international de vioară din Danemarcași the Young Concert Artists International Auditions in New York.

A fostcelmaitânărconcertmaestru al OrchestreiFilarmoniciiCehe din istorie. Orchestra l-a numit „Artist Asociat” înianuarie 2016. Și-a părăsitpostul la sfârșitulsezonului 2019/20 pentru a se dedicaexclusivcarierei solo. 

Josef Spačekperformează cu vioara ca. 1732 „Le Brun Bouthillard” Guarneros del Gesu, împrumutată cu generozitate de Ingles &Hayday. 

13 iulie 2022, ora 19:30

GALĂ DE OPERETĂ

Orchestra Teatrului de Operetă “Ion Dacian”

Dirijor: Constantin Grigore

Soliști:

Bianca Ionescu Ballo, Daniela Bucșan, Gabriela Daha, Florin Ganea, Mihai Urzicana, George Vîrban, Alexandru Burcă

Program:

Partea I

1.J.Strauss II – O noapte la Veneţia – Uvertura – Orchestra T.N.O.M.I.D

2. J.Strauss II – SângeVienez – ,,Voci de Primăvară’’ – Daniela Bucșan

3. J.Strauss II – VoievodulȚiganilor – cupletJupan act I – Florin Ganea

4. J.Strauss II – VoievodulŢiganilor – arieArsena – ,,O fatăcând s-a-ndrăgostit”Gabriela Daha

5. J.Strauss II – VoievodulȚiganilor – arieBarinkay– Mihai Urzicana

6. J.Strauss II – Wein, Weib und Gesang – Orchestra T.N.O.M.I.D

7. J.Strauss II – VoievodulȚiganilor –  Duet ,,Luceafărul’’ – Daniela Bucșanși Mihai Urzicana

8. Fr.Lehar – Paganini – ,, Oriune-aș fi și-așcolinda’’ – George Vîrban

9. Fr.Lehar – Giuditta –arieGiuditta ,,MeineLippensiekussen so heiss’’–Bianca IonescuBallo

10. J.Strauss II – Tik-Tak, Polka Schnell – Orchestra T.N.O.M.I.D

Partea a II-a

1.Nicolae Kirkulescu – Moment Muzical –Alexandru Burcă

2.I.Dunaevski – Vânt de libertate– arie ,,Pepita Diabolo’’ – Daniela Bucșan

3.E.Kalmann – PrinţesaCircului – ,,Doi ochi ca-n basme”– Mihai Urzicana

4. E.Kalmann – Silvia – arie – Bianca Ionescu-Ballo

5. J.Strauss II –O noapte la Veneţia – Ach, wie so herrlichzuschau’n – Florin Ganea

6. J.Strauss – Kronungs-Marsch – Orchestra T.N.O.M.I.D

7. J.Strauss II – Liliacul – Arie Adela act II  – ,,Ah, ce comic…!’’– Gabriela Daha

8. E.Kalmann – Baiadera – ,,O,baiaderă’’ – George Vîrban

9. E.Kalman –  ContesaMariza – ,,Bunăziua, fericire’’ – Bianca IonescuBalloși Mihai Urzicana

10. J.Strauss II – Dunăreaalbastră – Orchestra T.N.O.M.I.D

Pentrucea de-a douaseară de festival, văpropunem o incursiunemagicăînlumeaoperetei. Cele maisonorearii de la Budapestapână la Vienavăvorincântaînsearazilei de 13 iulie!

20 iulie 2022, ora 19:30

IMAGINE BAROQUE

Sînziana Mircea – pian

Laura Tătulescu – soprană

Giovanni Dinello – muzicăelectronică șisintetizator

Adistu – artist vizual – proiecții video și video-mapping

Program:

J.S.Bach/G.F.Handel/S. Mircea – „Imagine Baroque”

Benedetto Marcello/J.S. Bach – Adagio în re minor din Concertulpentruoboi

Benedetto Marcello – Sonata în Do major

Sînziana Mircea –AnonimulVenețian

J.S. Bach/Wilhelm Kempff– Siciliano în sol minor din Sonata pentruflaut nr 2 BWV 1031

Benedetto Marcello, Antonio Vivaldi -–Cantate șiariipentrusopranăși pian


Pauză

Franz Schubert / Franz Liszt – Serenade

Johannes Brahms – 3 Intermezzi op 117, In memoriam Radu Lupu

Sînziana Mircea – „Future” pentru pian &sintetizator  

Sînziana Mircea – „Suita Serenissima” pentru pian și sintetizator, Variațiuni pe temebaroce

Shadows in the water / L’ombra dell acqua 

Venețian moonlight / La luna di Venezia

Midnight in San Marco / Mezzanotte in San Marco

Sunrise in Venice / L’alba di Venezia

Antonio Vivaldi/Sînziana Mircea – „Gloria”, Fantezie pe tema „Gloria in excelsis Deo” pentru pian, sopranășisintetizator

Încea de-a treiaseară de festival, pe 20 iulie, la ora 19:30, văinvităm la AteneulRomânpentru o experiențăinedită!

PianistaSînziana Mircea are o carierăartisticăbogată pe plan internațional, fiindprezentă pe mari scene din Europa, Asia și America de Nord. Debutulsău pe scena AteneuluiRomân a avut loc la fragedavârsta de 7 ani, urmat de debutulîn SUA la 11 ani și un turneu pe continentulnordamerican la 14 ani. La numai 20 de ani a concertat la Tokyo Metropolitan Theatre precum și la St Martin-in-the-Fields Londra. Patru ani maitârziu, Sînziana a debutat la Carnegie Hall din New York, cu un recital integral, memorabil, sold-out șirecompensat la final de publiculamerican cu ovații înpicioare, minute înșir. Concertele sale susținute la Sala Radio, AteneulRomân, Conservatorul din Venezia, Sapporo Concert Hall, Nanjing Arts Center sauFilarmonica din Tallinn au fostadesea sold-out, bucurându-se de un mare succes, atâtînrândulpublicului, câtși al criticii de specialitate.

Sopranaromâno-americană Laura Tătulescua cântat sub baghetamarilordirijori precum: Riccardo Muti, Seiji Ozawa, James Conlon, Philippe Jordan, Iván Fischer, Ádám Fischer, Marco Armiliato, Danielle Gatti, Emmanuelle Haïm, Kent Nagano, Andris Nelsons, Daniel Oren ș.a.

Alături de Sînziana Mircea șiLaura Tătulescu, Giovanni DinelloșiAdistuvăvorprezenta un concert ineditîntr-un format unic!

27 iulie 2022, ora 19:30

New Hope Orchestra

Dirijorșisolist: Octavian Lup

Solist: Valentin Șerban– vioară(câștigătorulConcursuluiInternațional George Enescu)

Program:

Partea I

Joseph Haydn –Concertulpentruvioloncelșiorchestră nr.2 

Antonio Vivaldi – Astor Piazzola–Anotimpuripentruvioarășiorchestră (Primăvara de Vivaldi șiVara de Piazzola)

Partea II

Antonio Vivaldi – Astor Piazzola–Anotimpuripentruvioarășiorchestră (Toamna de PiazzolașiVara de Vivaldi)

W. A. Mozart –Simfonia nr. 40

Cu pasiuneșiiubirepentrusemenișiîmpărtășindenormabucurie a cântatuluiîmpreună, New Hope este o orchestrăformatătineriinterpreți, selectațiriguros, membriîncelemaiimportanteorchestre din țară: Filarmonica George Enescu, Orchestra Națională Radio, Orchestra OpereiNaționaleBucurești, Orchestra Română de Tineret etc.

Octavian Lupesteunuldintreceimaistrălucițiviolonceliști ai generație sale, un reprezentant al excelențeiînartamuzicală, și o personalitateremarcată pe podiumulscenelornaționaleșiinternaționale. Laureat a numeroaseconcursuri din Româniași din străinătate, Octavian Lup a concertat pe patrucontinente ale lumii, alături de nume cu rezonanță din domeniulmuziciiclasice. Asemenilui George Enescu, s-a perfecționat la Conservatorul Superior Național de Muzică din Paris.

Valentin Șerban este câștigătorul marelui premiu al secțiunii de vioară la Concursul Internațional George Enescu (ediția 2020/21), după o finală care a ridicat publicul în picioare și în care a interpretat Concertul în re minor pentru vioară și orchestră op. 47 de Sibelius, la Ateneul Român. A obținut diploma de licență la Universitatea Transilvania din Brașov și a urmat cursuri de master la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Graz, sub îndrumarea Silviei Marcovici. A concertat în România, Franța, Germania, Austria și Italia. Este membru al Orchestrei Les Dissonances din Paris din 2018 și concertmaestru invitat al Orchestrei Române de Tineret.

Făcând front comunînformareaunuigrup unit șiomogen, artiștii New Hope Orchestra au un singurțel: prinactulinterpretativsăpătrundăîncelemaiprofundetărâmuri ale conștiințeișisufletuluiuman, lăsândacolo… SPERANȚĂ! Experiențeleconcertelor din cadrulproiectului New Hope, sunt o vie mărturiecămuzicaridică, muzicaînalță, MUZICA VINDECĂ!

3 august 2022, ora 19:30

IN THE MOOD FOR LOVE

Recital Alexandru Tomescu

La pian – Iulia Toma

Program:

Jules Massenet – Meditație

Fritz Kreisler – Liebesleid

Fritz Kreisler – Liebesfreud

Edward Elgar – Salut d’ amour

Camille Saint-Saëns – Introducereși rondo capriccioso

Cesar Franck – Sonata în La major

Începemlunaluicuptor cu un concert în care emoțiaprimează! Alexandru Tomescu, celmaicunoscutviolonistromâncontemporan,acompaniat de Iulia Toma ne vorîncânta cu piese cu parfum romantic într-o interpretare de excepție.

Alexandru Tomescu a studiatprimiișapte ani cu mama sa, Mihaela Tomescu, profesoară de vioară la Liceul de Muzică „George Enescu“ din Bucureşti. De la vârsta de şase ani, a cântatacompaniat de tatălsău, pianistul Adrian Tomescu, participând la numeroaseevenimenteşiconcursurimuzicale. Și-a desăvârşitformația, între 1995 şi 1999, la Conservatorul din Bucureşti, cu ŞtefanGheorghiu, celmai important pedagogromânînşcoala de vioară a momentului. Cu burse de studiiîn SUA şiElveţia, a studiat cu Eduard Schmieder (2000) şi cu Tibor Varga (2001), iarînparalela participat la cursuri de perfecționare cu Ruggiero Ricci, Igor Oistrahşi Hermann Krebbers.

Înurmamaimultorconcursuri,din anul 2007șipânăîn 2023, lui Alexandru Tomescu i-a fostîncredinţată, vioara Stradivarius Elder – Voicu, care a devenitprotagonistacâtorvaîndrăzneţeproiectemuzicale de anvergurăşinotorietate.

10 august 2022, ora 19:30

PE ARIPILE VALSULUI

Ansamblul Cameral al Filarmonicii George Enescu

Program:

Jean Sibelius Waltzer op. 81 nr. 3

Henryk Wieniawski – Capriccio-Valse op. 7

PyotrIlichTchaikovski– Valse Sentimentale op. 51 nr. 6

Fritz Kreisler –Liebesleid, Liebesfreudși Schon Rosmarin

Ede Poldini-Fritz Kreisler – La PoupeeValsante

Johann Strauss (arr. Alban Berg) –Vals op. 333 Wein, Weiss und Gesang

Johann Strauss (arr. Arnold Schoenberg) –Vals op. 388 Rosen aus dem Suden

Johann Strauss (arr. Anton Webern) – Schatzwalzer 

Johann Strauss (arr. Arnold Schoenberg) –Vals op. 411 Lagunen – Walzer 

Johann Strauss (arr. Arnold Schoenberg) – Kaiser Walzer

Vioară: Rafael Butaru, Natalia Pancec

Violă: Iulia Goiana

Violoncel: Bogdan Popa

Pian: Monica Gemene

Armoniu: CătălinRăducanu

Flaut: Ioana Bălașa

Clarinet: Alexandru Avramovici

Contextulacestui concert graviteazăînjurulunei gen muzical fundamental înesențaarteimuziciiclasice: muzica de camera. Grandoareasiexperiențaimersivăimpresionantă a muziciisimfonice au determinat o diminuaregraduală a evenimentelormuzicalecamerale cu caracterintimsi personal. Înultimii ani însă, facilitațiși de restricțiilecarantinei, atâtmuzicieniicâtșiiubitorii de muzică am redescoperitcapacitateamuzicii de cameră de a crea o conexiuneumanaprofundă. ArtiștiiFilarmonicii George Enescu, împreuna cu directorul Marin Cazacu, îșidorescsăredescopereîmpreună cu publicul din Româniapasiuneapentruevenimentele de muzică de camerăprintr-o dedicareintensăînorganizarearecitalelorsiconcertelor de muzică de cameră.

Programulacestui concert nu este ales întâmplător, aranjamentelepentruansamblu cameral ale valsurilor de Johann Strauss avându-șiorigineaîntr-un proiectasemănătorinițiat de marelecompozitor Arnold Schönberg, alături de Alban Berg și Anton Webern, înperioadacelei de-a douașcolivieneze. Aceastăinițiativăcăutasăreaducăînatențiaiubitorilor de muzicăvalorilefundamentale ale frumusețiiarteimuzicale, folosindu-se de ansamblurișiconcertecamerale.

Sperăm ca prinacest concert sărenaștematmosferamagică a evenimentelor din Viena de acum o sută de ani șisăredescoperimîmpreunămagiamuziciiclasice de cameră.

18 august 2022, ora 19:30

Orchestra de Tineret a Țărilor de Jos

Dirijor: Alexander Shelley

Soliști

Coraline Groen – vioară

Laetiția Gerards – soprană

Program:
Richard Strauss –Poemulsimfonic Don Juan, op.20

Benjamin Britten –Concertulpentruvioarășiorchestră, op.15
Gustav Mahler –Simfonia nr.4 în Sol major

În 17 august, continuămseriaconcertelor cu o prezențăinternațională pe scena AteneuluiRomân. Orchestra Națională de Tineret a Țărilor de Jos a fostfondatăîn 1957și face parte din FederațiaEuropeană a OrchestrelorNaționale de Tineret (EFNYO).

Ceipeste 160 de membri ai orchestrei au fostselectațiînurmaunoraudițiiefectuate la diverse academii de muzică din Europa, studențiifiindinvitațisălucreze cu reputațiprofesorișidirijori, cu scopul de a-șidezvoltaabilitățile de interprețiînorchestresimfonice, ansambluri de muzicăclasică de camerăsaucontemporanășichiaroperă.

24 august 2022, ora 19:30

Romanian Sinfonietta Orchestra

Dirijorșisolist:Alexander Sitkovestki

Program:
W. A. Mozart – Divertimento nr. 11 în Re major, KV 251

P.I. Ceaikovski – Souvenir d’un lieu cher, treipiesepentruvioarășiorchestră

Meditatie, Scherzo șiMelodie

L. Beethoven – Simfonia nr. 1 în Do major, op. 21

Orchestra Romanian Sinfonietta a debutatînanul 2010 încadrulFestivaluluiInternaţional „Enescu şimuzicalumii” de la Sinaia. Orchestra estepregătită de maestrulHoria Andreescu şi a fostînfiinţată, alături de Orchestra Junior și Orchestra Română de Tineret, la iniţiativavioloncelistuluișiprofesorului Marin Cazacu. Abordareaunorcapodopere din repertoriulclasicși romantic a pornit din necesitateaapropieriitinerilormuzicieniromâni de mareamuzicăsimfonicăşi de la ideea de a-iuniînceamaiimpresionantămuncă de creaţieşi responsabilitate individualăşicolectivă.

Orchestra este  alcătuită din tinerimuzicieni cu vârstecuprinseîntre 16 si 20 ani, selectați la nivelnațional,și a fostinvitatăsăconcerteze la Sinaia, Bușteni, Câmpina, Brașov, Sibiu șiBucurești.

Primeleperformanțe nu au întârziatsăapară. Astfel, dupăpregătirile  de la Sinaia din luna august, Orchestra Romanian Sinfonietta  a  concertat la Ateneul Roman, in cadrulFestivalului “Magic Summer“ în 2012 si 2013. Înanul 2012 și 2014 orchestra a avutonoarea de a concertaalături de mareapianistă Elisabeth Leonskaja.

31 august 2022, ora 19:30

Orchestra Națională de Tineret a Franței

Dirijor:Michael Schønwandt

Program:
Claude Debussy – Preludiul la după-amiazaunui faun

Gustav Mahler – Simfonia nr.5

Încheiemseriaconcertelorextraordinareșitotodatăaceastăediție a Festivalului, așaera de așteptat: în forță.Aducem pe scena AteneuluiRomân una dintrecelemaiprestigioaseorchestre de tineret din Europa, spreîncântareapublicului!

Orchestra Națională de Tineret a Franțeiîmplineșteîn 2022, 40 de ani de înființareasa, de cătreMinisterulCulturii din Franța. Cu vârstecuprinseîntre 16 și 25 de ani, artiștiiaccedînansambluînurmaunui un concurs de maximăexigență, care pornește de la nivel regional, și sunt pregătițipentrucarieraartistică sub îndrumareaunordirijorișisoliști de renumeinternațional. Prezențiînmaimulterânduri la evenimenteculturale din România, de aceastădată, tineriifrancezivorîncheiaFestivalulInternaționalVarăMagică 2022. Sub baghetalui Alexandre Bloch, aceștiavorinterpretadouăpiesecelebresemnate de Debussy și, respectiv, Mahler.

FestivalulInternațional de muzicăclasică “Vara Magică” esteorganizatînfiecare an de Lanto Communication, iarrealizareaediției a XI-a esteposibilă cu suportul: Radio RomâniaMuzical, TVR2 șiCentrulpentruTineret al MunicipiuluiBucurești (coproducători), Niro Investment Group, Oscar Downstream, Borsec, Luxten Lighting Company, Camera de ComertsiIndustrie a Municipiului Bucuresti, MareaLojăNațională din România, ARCUB (parteneri) și Radio România Cultural și Radio Trinitas(partener media).

Organizatorul nu-șiasumăresponsabilitateapentruanumitemodificări de program cearputeainterveni independent de voințasa. Oriceeventualemodificări de program vor fi anunțateprinplatformelesocialeșicele de achizițiebilete online.