Templul „Baron Hirsch”

sursa-Cartierul Evreiesc

Templul „Baron Hirsch”, de la intersecţia străzilor Bradului (stânga) cu Asău, fosta Crucea de Piatră (dreapta), surprins la începutul anilor ’70. La dreapta, în capăt, se vedeau şi clădirile din vechea cale Dudeşti.Acest templu evreiesc mai era cunoscut şi ca „Ahvat Şuloim” şi avea adresa pe Bradului 59. Clădirea, cu un aspect aparte, a fost ridicată în preajma anului 1900, în stil neogotic. Gardul de la stradă, după cum se vede în imagine, era poziţionat oblic, în plan, faţă de clădire, colţul acesteia fiind expusă intersecţiei. Situaţia nu a fost dintotdeauna aşa. Iniţial, împrejmuirea a ţinut cont de vechea limită, dată de o casă construită pe colţ, demolată la sfârşitul sec. al XIX-lea. În perioada interbelică, însă, s-a luat o astfel de măsură pentru a se lărgi gabaritul străzii, ca parte dintr-o serie de câteva sistematizări locale realizate în cartier.

Cu timpul, multe dintre lăcaşele de cult mozaic din Bucureşti s-au degradat, după micşorarea comunităţilor evreieşti, în special după cutremurul din 1977. Clădirea din imagine a avut aceeaşi soartă, iar în anul 1987, aceasta a fost demolată, odată cu întreaga zonă.

foto via Studiourile Buftea