Calea Victoriei în dreptul străzii Stavropoleos

BUCUREȘTI, 1900.

Calea Victoriei în dreptul străzii Stavropoleos: în stînga, latura de sud a fostului Han al Zlătarilor, adăpostind una din sucursalele berăriei Gambrinus şi farmacia „La Flora“, aparţinînd spiţerului Zeidner, în dreapta, palatul Poştei şi Telegrafului (azi localul Muzeului Naţional de Istorie), în momentul dării în folosinţă.