BUCUREȘTI: oraşul l-a avut ca oaspete pe Franz Liszt la cumpăna dintre anii 1846 şi 1847

BUCUREȘTI.

La cumpăna dintre anii 1846 şi 1847, oraşul l-a avut ca oaspete pe marele pianist şi compozitor romantic Franz Liszt. Muzicianul, care avea atunci 35 de ani, a concertat în Sala Momolo (ce funcţiona în spatele casei vornicului Slătineanu – clădire ce avea să devină, după un timp, Casa Capşa –, în ograda ce dădea în actuala stradă a Academiei), în locuinţa prinţesei Cleopatra Trubetskoi de pe Podul Mogoşoaiei (imobil care, cunoscut şi sub numele de casa Facca, sau de casa Nenciu, există şi acum) şi în palatul domnesc al Principelui Gheorghe Bibescu (ce se găsea într-o latură a Pieţei Unirii de azi, în locul unde îşi începe urcuşul Aleea Mitropoliei). Peste tot, Liszt a fost aplaudat şi aclamat ca un rege.

În timpul şederii sale în Bucureşti, artistul a făcut o importantă donaţie, ce avea să servească construirii Bisericii Luterane, sfînt lăcaş care împodobeşte şi în prezent centrul oraşului.Însă, muzicianul nu venise în această margine a Europei special pentru a concerta în capitala Valahiei, ci pentru a-i delecta pe melomanii din toate ţinuturile româneşti. Astfel, în luna noiembrie 1846, el susţinuse concerte în cîteva importante oraşe ale Transilvaniei (Timişoara, Cluj, Aiud, Arad şi Sibiu), iar de la Bucureşti avea să meargă în Moldova, la Iaşi, unde cu prilejul reprezentaţiilor sale, a avut prilejul să asculte muzica tarafului lui Barbu Lăutaru, de a cărui măiestrie a fost fermecat.