Clădirea Antalfy

BUCUREȘTI, cca 1880.

În imobilul din Calea Victoriei nr. 24, aflat pe colţul cu strada Nouă (botezată ulterior Edgar Quinet), funcţiona prăvălia „Aux Villes de France“, cuprinzînd un magazin de stofe şi accesorii vestimentare fine, dar şi o croitorie de lux („haute couture“), dedicate doamnelor din înalta societate a Capitalei, unde se venea, fireşte, numai cu trăsura.

Fotografia a fost făcută de după grilajul iubitei Biserici Sărindar.

Imobilul fusese construit în 1858, pentru medicul Aloisiu Antalfy, dupǎ proiectul arhitectului Anton Onderka.

Clădirea Antalfy a fost grav avariată de bombardamentele din 1944 şi a trebuit demolată. Pe locul ei, acum se întinde o parte din spaţiul verde situat în faţa fostului Magazin al Copiilor.