BUCUREȘTI, anul 1883: prăvăliile de pe Calea Victoriei erau aprovizionate cu ajutorul căruţelor.

BUCUREȘTI, 1883.

A fost o vreme cînd prăvăliile, chiar şi cele de lux, de pe Calea Victoriei, erau aprovizionate cu ajutorul căruţelor.

În imagine, cofetăria Fraţilor Tănăsescu şi coaforul lui George Mihalop, instalate la parterul Hotelului Orient (clădire care, spre 1900, modernizată şi transformată, a devenit Hotelul Splendid; în vara anului 1944, imobilul, fiind cunoscut că găzduia importanţi ofiţeri ai armatei germane, a fost distrus, cu proiectile incendiare, de bombardamentele anglo-americane; în prezent, pe locul unde se găsea hotelul, îşi începe drumul coborîtor către Cişmigiu, strada Ştirbei Vodă).