Gara de Nord, cu un an înainte de inaugurare

BUCUREȘTI, 1871.

Gara de Nord, cu un an înainte de inaugurare.

Lîngă ea, Atelierele C.F.R., care ulterior au fost desfiinţate (o stradă, str. Atelierului, păstrează însă şi acum amintirea lor). Iniţial s-a numit Gara Tîrgoviştei, deoarece se găsea spre capătul Căii Tîrgoviştei (actuala Cale a Griviţei). Întrucît fusese gîndită ca gară de mărfuri, staţia CFR a fost plasată pe un teren care era la marginea oraşului de atunci: pînă la Bariera Tîrgoviştei (care ar corespunde Pasajului Basarab) era doar 1 km. Atunci, zona era puţin populată: bd. Alexandru Ioan Cuza era doar o fundătură (Fundătura Dreptului), iar străzile Polizu şi Witing nu existau.Populaţia Bucureştiului crescînd rapid, iar staţia CFR de la Filaret nemaifăcînd faţă solicitărilor, Gara de Nord a devenit şi gară pentru călători.