Un delușor pe care suia intrarea Bagdad.

sursa-Cartierul Uranus

Lîngă blocul în care a stat Pittiș s-a aflat, un delușor pe care suia intrarea Bagdad.

Aici, terenul abrupt de la nr. 4 fusese populat cu o pădurice de roșcovi, a cărei alură (și origine) exotică va fi contribuit la „rebotezarea” proprietății din Bagdat (numele familiei) în Bagdad.

În stînga imaginii apare casa de la nr. 4, iar în centru se arată locuința vecină, nr. 6, foarte vizibilă din strada Cazărmii, la urcuș.

(foto: Sorin Vasilescu)