Rondul din Mihai Vodă

sursa-Cartierul Uranus

Rondul din Mihai Vodă, cum a văzut acest loc binecunoscut d-l Sorin Vasilescu.

În fond, existau două abordări vizuale posibile:

• fie punînd accent pe casa-felie din centru, cu bifurcația în pantă a străzilor Fonteriei (la stînga, suitoare) și Puțu cu apă rece (în dreapta, la vale) – cum a fotografiat-o Henri Stahl și mai apoi au refăcut perspectiva mai mulți operatori TVR și de cinematografie

• fie conferindu-i casei-felie o siluetă mai generoasă, privită din semiprofil – așa au făcut d-nii Andrei Pandele și Dinu Lazăr; este și cazul diapozitivului de astăzi, popularizat în 1995 de către autorul Gh. Leahu.

(foto: Sorin Vasilescu)