Creștere economică sau dezvoltare economică? Un mare savant român a descifrat enigma

Creștere economică sau dezvoltare economică? O întrebare extrem de sensibilă. Am fi tentați să credem că aceste noțiuni sunt consecutive sau complementare! Nimic mai fals sub soarele și cerul economiei contemporane.

În discursul public contemporan fetișul specialiștilor (în special din zona economiei) este de a vorbi de creștere economică când ar avea opțiunea de a dezbate în detaliu conceptul de dezvoltare economică. Știu ar fi tentant pentru unii, și nu puțini la număr, să afirme fără vreo cugetare adâncă că ideea de creștere economică este un fel de precursor al celei de dezvoltare și cumva România se află în etapa pregătitoare. Nimic mai fals!

Una din marile nefericiri ale acestui popor este nevalorificarea capitalului uman intelectual. Acest aspect este bine punctat și de Spiru Haret, unul dintre reformatorii scolii românești (matematician și sociolog de profesie). Marele savant  care oferă întregii lumi o nouă perspectivă asupra economiei (știința bioeconomiei, puțin cunoscută segmentului educat din soceitate precum și în mediile ecologiste sensibile la transformările pe care economia le lasă asupra mediului înconjurător) e Georgescu Roeghen.

Oportunități de afaceri se găsesc acolo unde dezvoltarea e pusă pe roate

Acesta a oferit, la nivel internațional, o definiție științifică despre dezvoltarea economică. Să valorificăm cunoașterea pe care acesta a oferit-o lumii atunci când ne uităm la mediul de afaceri și la posibilitățile de dezvoltare.

Practic, dacă vorbim de oportunități de afaceri ele se găsesc acolo unde dezvoltarea e pusă pe roate. În ce măsură știința poate ajuta economia să meargă pe această cale? Roeghen are un răspuns însă lasă generațiilor viitoare să-și imagineze și să-și construiască viitorul. Practic și un bun motiv de introspecție.

Nicolas Georgescu -Roegen scrie fără echivoc “creştere, înseamnă a produce mai mult, dezvoltare, a produce altfel”. În mod indubitabil, vorbim despre o transpunere în planul economiei politice a discuției ontologice dintre ”a avea” şi „a fi”. ”Prea plinul” (respectiv idealul unui plan de împlinire la nivel ontologic) a fost înlocuită de verbul tot mai pregnat ”a avea”.

Continuarea in Revista Patronatului Roman.