Strada Cernișoara in anul 1985

Strada Cernișoara (fostă Dimitrie Cantemir) spre intersecția cu strada Ion Procopiu

(foto Sorin Vasilescu 1985)

Strada se afla aproximativ pe locul terenului viran cuprins între bd. Unirii, str. Mircea Vodă, bd. Octavian Goga și str. Nerva Traian. Demolată probabil în toamna lui 1987 în vederea ridicării Centrului de Creație și Cultură „Cântarea României”.

(Sursa: pagina Cartierul Evreiesc)