Splaiul Dîmboviței apare în plan depărtat, înainte de cotul rîului spre piața Unirii – acel front de clădiri există și azi, cu excepția căsuței parter.

sursa-Cartierul Uranus

De astăzi vom prezenta și fotografii realizate de d-l Traian Doman, profesor de istorie care a documentat prefacerea centrului bucureștean la jumătatea anilor ’80.

Judecînd după imagini, autorul lor a fost în cartier (zona Mihai Vodă, calea Rahovei) la jumătatea lui 1984 și a revenit în anii următori pentru a fotografia nordul (cartierul Izvor, pe la Operetă); în paralel, a documentat intens demolările din Cartierul Evreiesc și, sporadic, alte zone centrale.

O surpriză editorială a anului 2018, albumul fotografic al autorului, „Un petic dispărut de București” (apărut la editura Vremea), se găsește încă în unele librării, spre deosebire de toate celelalte materiale reproduse de pagina noastră. De aceea, vom publica rar imagini ale d-lui Doman.

Fotografia de azi surprinde intersecția străzilor Mihai Vodă (stînga–dreapta) și Sfinții Apostoli, cea din care se pozează. Clădirea din centru avea la parter un magazin de pîine imediat după colț. Tot prin dreapta se ajungea la podul Mihai Vodă. Splaiul Dîmboviței apare în plan depărtat, înainte de cotul rîului spre piața Unirii – acel front de clădiri există și azi, cu excepția căsuței parter.

(foto: Traian Doman)