O clădire sobră pe Calea Văcăreşti

sursa-Cartierul Evreiesc

O clădire sobră şi impunătoare la prima vedere, prin simetria faţadei, dar şi misterioasă, într-un fel, fiind accesibilă doar din curtea laterală, se afla pe Calea Văcăreşti, la nr. 86, în apropierea bisericii Sf. Nicolae Sârbi (Dinsârbi), peste drum de părculeţul şi intersecţia cu str. Dimitrie Cantemir / Cernişoara.

Conform planurilor din anii ’60-’70, aici se afla sediul Liceului Economic nr. 4. Tot în acea perioadă, în cartier se auzea că acolo ar fi un orfelinat. Conform cărţii de telefon din 1970, aici era internatul de fete al Grupului Şcolar de Alimentaţie Publică.

Astăzi, pe locul clădirii se află noul Teatru de Operetă „Ion Dacian”, iar peste vechiul traseu al căii Văcăreşti trece relativ bd. Mircea Vodă.

foto: Sorin Vasilescu (1985)