Cum se intersectează țăranul român cu infrastructura

Reforma agrară în 1864 a deschis un nou capitol în istoria României. Esența Reformei a fost eliberarea țărănimii din starea de dependență feudală, ca fundament al unei poziții de libertate.

Din păcate, elita politică a acelor vremuri nu a ales varianta domnitorului Alexandru Ioan Cuza – anume, ca două treimi din suprafața agricolă să revină țărănimii și o treime boierilor – ci opusul acesteia.

Drept consecință, deși eliberați din iobăgie, țăranii au continuat să fie dependenți de marii proprietari, care le puneau la dispoziție pământul absolut necesar pentru supraviețuire. De aici până la arendași nu a fost decât un pas.

Situația era tragică pentru țărani

Practic, se ajunsese la o situație chiar mai rea comparativ cu începutul de secol XIX când exista devălmășia – termen utilizat de sociologul H. Stahl – în virtutea căreia boierul, în relația cu țăranii dependenți, se comporta asemeni statului.

Din păcate, tot din banii țărănimii s-au realizat marile proiecte de infrastructură, cu toate că au existat ingineri străluciți, precum Anghel Saligny și Elie Radu, care au redus costurile unor construcții absolut necesare pentru întreaga țară.

Situația era tragică pentru țărani (care reprezentau peste 99% dintre agricultori și posedau mai puțin de jumătate din totalul suprafeței agricole) și pentru dezvoltarea României pe toate planurile.

Banii necesari dezvoltării infrastructurii capitaliste (drumuri, căi ferate, investiții industriale etc.) s-au obținut masiv din taxele impuse țărănimii

Banii necesari dezvoltării infrastructurii capitaliste (drumuri, căi ferate, investiții industriale etc.) s-au obținut masiv din taxele impuse țărănimii, marii moșieri fiind scutiți sau plătind taxe simbolice – potrivit lucrării „Istoria Socială a României” publicate la Editura Academiei Române în anul 2019 sub coordonarea lui Cătălin Zamfir.

Începe să se dezvolte mai abitir infrastructura de transport, mai cu seamă cea feroviară fiind asumată ca prioritate.

Continuarea materialului pe grupinfrastructura.ro