Sinagoga din intrarea Vînători

sursa-Cartierul Uranus

Sinagoga din intrarea Vînători a rămas stingheră vreme de cîțiva ani după dispariția clădirilor dimprejur – și a templului din strada Antim, aflat relativ aproape și demolat în 1983.

Zona putea fi salvată cel puțin în parte dacă sistematizarea s-ar fi făcut după un proiect coerent (cum s-a întîmplat în calea Moșilor).

Este una din clădirile a căror dispariție reflectă exodul comunității evreiești din capitală (început din vremea lui Gh. Gheorghiu-Dej), iar în anii ce au urmat după 1984 demolarea a continuat la est de piața Unirii, unde Cartierul Evreiesc a pierdut numeroase clădiri emblematice pentru această comunitate odinioară atît de semnificativă.

(foto: Cristian Bonciocat)