Orice vilă din strada Gheorghe Panu era ridicată în anii ’20-’30.

sursa-Cartierul Uranus

Orice vilă din strada Gheorghe Panu era ridicată în anii ’20-’30, strada însăşi fiind o străpungere realizată în perioada interbelică, pe locul unui teren viran aflat în proprietatea, dar şi în directa vecinătate a Schitului Maicilor.

În fotografie, putem vedea locuinţa din str. Gh. Panu nr. 3. Întâmplarea face ca această fotografie să o descoperim foarte recent la Salonul de proiecte, în cadrul expoziţiei „EXPO_01_BUC_ARH_SP.PUBLIC”.

Astăzi, zona străzii Gh. Panu este parte din curtea Palatului Parlamentului, latura dinspre calea 13 Septembrie.

foto: Al. Petit (1932) din colecţia Mihai Oroveanu