O stradă foarte rar fotografiată.

sursa-Cartierul Evreiesc

O stradă foarte rar fotografiată, pe str. poet Vasile Cârlova, acolo unde chiar la nr. 1 se aflase Sinagoga „Păstrarea Credinţei” (sau sinagoga breslei tinichigiilor)

Lăcaşul de cult, cu acest aspect din imagine, a fost ridicat în primul deceniu al sec. al XX-lea, având o durată de existenţă de doar circa 80 de ani, fiind demolată odată cu toată zona, în anul 1986.

Ca reper pentru oraşul zilelor noastre, pe locul sinagogii ar fi azi staţia de tramvai de pe bd. Octavian Goga, la intersecţia cu bd. Nerva Traian, venind dinspre pasajul Mărăşeşti.

sursa: Arhivele Naţionale ale României