O fotografie a unui imobil de pe strada Negru Vodă

O fotografie a unui imobil de pe strada Negru Vodă nr. 3, realizată de Dinu Giurescu în timpul lucrărilor de sistematizare din 1985, când au fost „rase” toate străduțele din jurul magazinului „Unirea”, parte din nucleul vechi al orașului. Impunătoarea clădire a funcționat o vreme ca Tribunal Militar, apoi a devenit cămin de bătrâni. În dreapta era ușa principală, pe colțul cu intrarea Negru Vodă. Perdeaua de plopi din stânga se afla pe Magistrala Nord-Sud (numită ulterior bulevardul Dimitrie Cantemir).

(Sursa: Cartierul Evreiesc)