Casa din paiantă, cu prispă, din str. Arionoaia

sursa-Cartierul Uranus

Casa din paiantă, cu prispă, din str. Arionoaia (Arionoaei) nr. 32 ajunsese una dintre puţinele case construite primele pe aceste meleaguri, ce rezistaseră până în anii 1980.

Printre altele ca ea, se numărau cea din intersecţia str. Meteorilor cu str. Ion Ţăranu şi cea din str. Ecoului 29, mai cunoscută prin faptul că găzduise redacţia ziarului „Scânteia”, în 1932, declarat ilegal în acele vremuri

foto: Cristian Bonciocat (1984)