În anul 1853 George Assan construiește prima moară acționată de o mașină cu aburi, pe care bucureștenii o denumesc moara cu foc.

În anul 1853 George Assan construiește prima moară acționată de o mașină cu aburi, pe care bucureștenii o denumesc moara cu foc. Cum nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită, moara lui Assan stârnește adânci suspiciuni din partea brutarilor din București care credeau că făina lor va suferi din punct de vedere al calității. Unii brutari lansau ipoteza că monstruoasă masinărie de foc ar transforma în cenușă făina lor mult trebuincioasă.

La fel că alte spirite ingenioase ale generației sale, care vedeau în generozitate o virtute, Assan ne-a dăruit pâinea noastră cea de toate zilele bucurând gurile flămânde ale strămoșilor noștrii roși de sărăcie într-o epocă unde mămăligă era sfântă.

Poate fără sa știe, Assan a accelerat această tranziție, stimulând brutării din viitor să dea naștere în interbelic unei pâine mai calitative și mai dulci, cunoscută și astăzi sub numele de franzelă.

de Alexandru Filimon