În 1846, profesorul Ioan Penescu (1808-1868) publică la București, în tipografia lui Anton Pann, Manualul de Economie Casnică

În 1846, profesorul Ioan Penescu (1808-1868) publică la București, în tipografia lui Anton Pann, Manualul de Economie Casnică sau Datoriile morale și materiale ale stăpânei de casă „pentru învățătura fetelor”.

Textul este prefațat de două imperioase cuvinte către cititori, primul adresat „Domnilor !”, al doilea, intitulat „Precuvântare către tinerile demoazele”- Fetelor !” Domnilor li se reamintește că societatea nu trebuie să se concentreze doar pe învățătura băiețiolor, ci trebuie să ofere educație și fetelor, prin înființarea de școli publice și redactarea de manuale speciale, care să le formeze ca „mume bune și stăpâne de case roditoare în averi”.

Fetelor li se atrage atenția că principalul scop al învățăturii pe care o vor dobândi este să le facă vrednice de mâna unui soț, care să le asigure existența.

Ioan Penescu avea cele mai bune intenții, pentru că manualul era destinat mai ales așezământului pentru fete orfane și sărmane înființat de Elisabeta Știrbei în 1843; pentru aceste fete, măritișul era considerat singura șansă de subzistență (dacă nu aveau norocul unei moșteniri neașteptate).

Cuprinde 9 capitole: Despre datoriile morale ale stăpânei de casă (către soțul, copiii, slugile și oaspeții săi); Despre datoriile materiale ale stăpânei de casă; Despre curățirea casei; Despre bucătărie; Despre cămară; Despre spălătorie; Despre pivniță; Despre grajd; Despre găinărie; Despre ținerea Catastișelor casei. La sfârșit sunt anexate patru planșe indicate ca model pentru alcătuirea „Registrului de cheltuielile casei”.

Biblioteca Muzeului Municipiului București