Podul Mihai Vodă in perioada interbelică.

Am tot vorbit de podul Mihai Vodă, dar de fiecare dată făceam referire la cel provizoriu… Dar acum, iată un cadru realizat de A. Gh. Ebner, surprinzându-l în glorioasa lui perioadă interbelică.
Farmacia Stoenescu (farmacia nr. 51 în comunism) îşi avea sediul în acel superb imobil cu turn pe colţ, din dreptul podului. În faţă, strada Mihai Vodă îşi continua traseul ce începea din Calea Victoriei, între Palatul CEC şi Hotelul LaFayette („Hotel de Franţa”). Şi acum, strada porneşte din acelaşi punct, dar se opreşte la policlinica M.A.I. din Splaiul Independenţei.
Traseul străzii Mihai Vodă unduia uşor pe lângă colina mănăstirea omonimă, care găzduia şi Arhivele Statului, întretăia străzile Sf. Apostoli, Sapienţei-Arhivelor, Uranus, apoi urma rondul de la Fonteriei-Puţul cu apă rece, imediat după pornea și str. Al. Orăscu, iar capătul era în str. Izvor, continuându-se încă puţin cu str. V.A. Urechia.

foto: A. Gh. Ebner

sursa imaginii: fototeca Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suțu