Plimbare pe strada Aurora.

Reluăm plimbarea pe strada Aurora. Ne aflăm în dreptul vilelor de la nr. 50A (centru) şi nr. 52 (stânga), ambele ridicate în aceeaşi perioadă interbelică, acum circa 90 de ani.
Din păcate, aceste bijuterii arhitectonice neoromâneşti, alături de altele asemănătoare, aflate în vecinătate, au dispărut sub blocurile optzeciste cuprinse între bd. Mircea Vodă şi Splaiul Unirii.

Clădirile din imagine se aflau în ultima curbă pe care o făcea str. Aurora înainte de a se uni cu Văcăreştiul, la intersecţia cu străzile Nerva Traian şi Bela Brainer de la Timpuri Noi.

foto: Dinu C. Giurescu