În anul 1891 un grup de 24 de arhitecţi au creat o organizaţie profesională şi culturală, Societatea Arhitecţilor Români

 

În anul 1891 un grup de 24 de arhitecţi au creat o organizaţie profesională care sa le reprezinte interesele. Astfel a  luat nastere – Societatea Arhitecţilor Români, cu scopul „ de a înlesni tuturor persoanelor admisibile ocazia de a se întruni, de a cunoaşte şicomunica,de a-şi dezvolta cunoştinţele prin conferinţe,discuţiuni, lecturi,excursii, de a sesprijini moral şi material, de a se întruni şi ăîntreţine relaţii, pentru dezvoltarea sentimentelor de confraternitate,de a organiza expoziţii şi de aîncuraja membrii prin diferite recompense”.

Societatea s-a format datorită nevoii resimţite de societatea românească de la sfârşitul secolului XIX de a stabili norme clare pentru exercitarea meseriei de arhitect şi de a stabili norme arhitectonice şi urbanistice generale pentru clădirea construcţiilor publice în special, folosirea arhitecţilor români în lucrările de arhitectură.

Arhitecţii români, prin formarea acestei societăţi au militat pentru strângerea relaţiilor dintre ei şi pentru crearea unui climat de solidaritate profesională.

Primul comitet al societăţii era prezidat de Alexandru Orăscu, membrii fiind: I.N. Socolescu, C. Beniş, etc. Printre membrii fondatori ai societăţii evocam pe: Grigore Cerchez, N. Cerchez, Grigore Călinescu,Ion Mincu, Al. Orăscu, I.Socolescu, Al. Săvulescu,George Mandrea.

Sursa foto: arhitectura-1906