Împotriva fumatului în presa vremii

de Ando și HM

O campanie de presă din primăvara anului 1967, desfășurată îndeobște în paginile „Scînteii”. Venea după decizia Ministerului Comerțului Interior ca să nu se mai fumeze în magazinele alimentare și nealimentare, în cofetăriile și patiseriile frecventate îndeosebi de copii; în marile magazine să se poată fuma doar în locuri special amenajate; iar în restaurante să se amenajeze saloane speciale pentru nefumători. A fost doar un mic pas, întrucît de-abia în zilele noastre s-a interzis complet fumatul în spațiile astea.

Titlurile, grăitoare, precum și ecourile, întrucît nu se făcea nimic pentru oprirea fumatului în birouri, instituții, săli de ședințe:

 • Cetățenii califică fumatul în birouri ca UN ACT NECOLEGIAL, ca O SFIDARE A NORMELOR DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ
 • Medicii viciază aerul bolnavilor
 • La discreția mojiciei
 • Ce să fac? Să-mi pun mască de gaze?
 • Interdicția, fără consecințe, devine platonică
 • Logica imperturbabilă, monstruoasă, a egoismului
 • O formă de intoxicare colectivă – FUMATUL ÎN ȘEDINȚE
 • De ce atîtea menajamente pentru cei ce nu menajează pe nimeni?
 • Este omenească plăcerea unora cu prețul suferinței celorlalți?
 • Va muri cineva dacă cel puțin 2-3 ore va respira aer curat?
 • Exemplul negativ al ședințelor U.T.C.
 • În pădure – nu, dar în școală – da?
 • Viața infirmă scepticismul celor ce nu cred că fumatul în public poate fi reglementat
 • În cofetăria noastră s-a interzis fumatul și vînzarea a crescut
 • Ocrotiți-i pe nefumători!

 

… rămînea – de ce nu? – și problema slabei calități a produselor de tutun, asupra cărora se apleca „România Liberă” un an mai tîrziu: „ne cumpărăm dimineața pachetul de Carpați de Sf. Gheorghe (fabrica preferată) și din douăzeci de alegem cinci mai… fumabile. Restul sînt cu praf: praf de tutun. Încercăm și cu București: bețe sută la sută din care jumătate conțin nervuri groase, bîrne, grinzi… Snagov și Litoral, mai suportabile, sînt și ele «tari ca piatra»… dar chiar așa tari, Snagov și Litoral se găsesc în provincie numai iarna (ca și Pepsi-Cola)”

FUMATUL FACE RĂU